הרחובות ריקים. מגדל העמק
חדר המצב של השלטון המקומי
מחסום בכניסה נוף הגליל
אייל פייגין. "צריך להסתגל לסביבה המשתנה"
רוזן מדיקל סנטר