הכתבה פורסמה לראשונה ב ynet. כתבה: בילי פרנקל.
הקיפאון בשוק הדיור נמשך: ברבעון השלישי של 2017 נרכשו 23.7 אלף דירות - ירידה של 17% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ו-21% בניכוי מחיר למשתכן. כך עולה מסקירת נדל"ן לרבעון השלישי לשנת 2017 שפרסם משרד האוצר.
בכך חותם הרבעון השלישי של 2017 ארבעה רבעונים רצופים של ירידה במספר העסקאות. בסקירה מצוין כי מאז תחילת העשור הקודם, נרשם רצף דומה רק בין הרבעון השני של 2011 לרבעון הראשון של 2012, על רקע המחאה החברתית.
במצטבר, בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נרכשו 75.5 אלף דירות, מהן 72 אלף דירות חדשות ודירות יד שנייה במחירי שוק. בהשוואה לשלושת הרבעונים הראשונים אשתקד מדובר בירידה של 15% - שיעור הירידה החד מאז תחילת העשור הקודם.
כמו כן, במהלך הרבעון נרכשו 5,500 רכישות דירות חדשות מקבלן, שלא במסגרת מחיר למשתכן - צניחה של 29% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. רכישת דירות יד שניה עמדה על 16.9 אלף, ירידה של 17% לעומת אשתקד.

בהשוואה לרמת העסקאות, מצוין בסקירה כי מספר העסקאות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2017 גבוה ב-1% בלבד בהשוואה לשלושת הרבעונים הראשונים של 2007, אולם מספר משקי הבית ב-2016 גבוה ב-20% מאשר ב-2007. הסקירה מתמקדת בכמות עסקאות ולא במחירים, אבל הכותבים מציינים כי קיים מתאם חיובי גבוה בין רמת המחירים ושיעור הדירות הנמכרות ביחס למלאי.
ירידה של 16% ברכישות דירות חדשות על ידי זוגות צעירים
עוד מצוין בסקירה, כי במהלך הרבעון השלישי של 2017 סך רכישות משפרי הדיור הסתכם ב-8,500 - ירידה של 23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שממשיכה ירידה של 16% ברבעון הקודם (לעומת המקביל לו אשתקד). רכישות המשקיעים ירדו אף הן בשיעור חד של 26% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בהמשך לשיעורי ירידה חדים של למעלה מ-20% מאז הרבעון השלישי של 2015.
במצטבר, בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכמו רכישות המשקיעים ב-13,200 אלף דירות בלבד - הרמה הנמוכה ביותר מאז המיתון של 2003. באזור המרכז רשמו רכישות המשקיעים את רמתן ההיסטורית הנמוכה ביותר. עוד מצוין, כי ברבעון השלישי "מלאי" הדירות המוחזק בידי משקיעים המשיך לרדת, זאת חרף ירידה במכירות המשקיעים, בפרט של "מרובי הנכסים".
רכישת דירות יד שנייה רבעון שלישי 2017רכישת דירות יד שנייה רבעון שלישי 2017
רכישת דירות יד שנייה רבעון שלישי 2017
(רכישת דירות יד שנייה רבעון שלישי 2017)
חיפה גוברת על רחובות
בפילוח גיאוגרפי בולטת רחובות עם רמה נמוכה של עסקאות במחירי שוק, כאשר סך הדירות שנרכשו באזור זה במהלך החודשים ינואר-ספטמבר עמד על 10.6 אלף - ירידה של 20% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והרמה הנמוכה ביותר שנרשמה באזור זה בהשוואה היסטורית, למעט שנת 2003. ירידה זו בולטת לאור העובדה, שבמהלך העשור האחרון גדל משמעותית מלאי הדירות באזור זה.
לעומתה, חיפה בולטת עם רמה גבוהה של עסקאות בשלושת הרבעונים הראשונים. אם בתחילת העשור הקודם היה מספר העסקאות באזור רחובות גבוה ב-75% לעומת חיפה, בשנת 2017 מספר העסקאות באזור רחובות נמוך ב-13% מזה שבאזור חיפה.