לאן פניו של שוק הנדל"ן בישראל בכלל ועפולה וברובע יזרעאל בפרט? מומחי נדל"ן באזור סבורים: אנו עדים למספר גורמים אשר בשנים האחרונות בכלל ובתקופת הקורונה בפרט מקטינים את היצע הדירות החדשות לעומת ביקושים גדולים אשר יובילו להתייקרות במחירי הדירות ובהם: עצירת הוועדות לתכנון ובניה אשר מעכבים הוצאת היתרי בניה לפרויקטים חדשים, הקפאת מכרזים ע"י רמ"י - רשות מנהל מקרקעי ישראל וכפועל יוצא מכך - ירידה דרמטית הצפויה בהתחלות הבנייה. יתרה מכך, בשנים האחרונות הרוב המכריע של המכרזים של רמ"י התנהלו על פי תכנית מחיר למשתכן, כלומר בנייה ושיווק של דירות המיועדות רק לזוגות צעירים ולא למשפרי דיור שגרמו למחסור גדול במלאי דירות חדשות למשפרי הדיור.
2 צפייה בגלריה
(אתר בנייה. אילוסטרציה | צילום אבי מועלם)

2 צפייה בגלריה
(אתר בנייה ארכיון (צילום: הרצל יוסף))
זאת ועוד, יש חשש למחסור בחומרי בנין וכוח עבודה בענף שעלולים לגרום לעלייה ישירה במדד תשומות הבניה ולהתייקרות מחירי הנדל"ן. בנוסף, המשקיעים בשוק ההון, המודאגים מצניחת הבורסות בארץ ובעולם, מעדיפים להעביר את השקעותיהם לשוק הנדל"ן ,הנחשב להשקעה בטוחה ויציבה המציג במשך השנים האחרונות, עליות מחירים. משקיעים אלה, עשויים להגביר את הביקושים לדירות חדשות ובמישרין ובעקיפין לעליית מחירי הנדל"ן, כפי שבאו לידי ביטוי במשבר הכלכלי העולמי וקריסות הבורסות בשנת 2008 שהובילו לזינוק חד במחירי הנדל"ן.
נתון נוסף ומפתיע שעלול לגרום להתייקרות מחירי הדירות, הינו עלייה של יהודים בעלי יכולת כלכלית מארה"ב ומרחבי אירופה, הרואים כיום בישראל כמקום בטוח מבחינה בריאותית שיבקשו לרכוש דירות גם לצורך השקעה באזורים שונים בארץ לרבות בעפולה וברובע יזרעאל .
למגמה זו יתרמו גם הבנקים למשכנתאות שעפ"י ההערכות, יהיו הראשונים שינצלו את משבר הקורונה בכדי להעלות את הריביות על המשכנתאות. המסקנה המסתמנת כבר עכשיו: מי שיספיק לקבע ריביות משכנתה בתקופה הקרובה לפני העליות החדות - ירוויח.
לנוכח העובדה כאמור שוועדות התכנון, הקפיאו את פעילותן בחודשים האחרונים בגלל משבר הקורונה, ויגרמו במישרין לעיכובים בקידום תכניות ומתן היתרי בניה, וכפועל יוצא מכך להפחתה משמעותית ולמחסור במלאי דירות חדשות, לעומת ביקושים גדולים וקשיחים הנובעים מקצב גידול האוכלוסייה ,חתונות והרחבה של התא המשפחתי, התוצאה תהיה ביקושים גדולים לרכישת דירות חדשות לעומת המחסור הצפוי במלאי הדירות החדשות אשר יביא לעליית מחירי הדירות.
גורמים בכירים בשוק הנדל"ן, הביעו את חששם מהמחסור הצפוי בחומרי בנייה כתוצאה מירידה ביבוא מסין, וככל שיורחב היקף היבוא ממדינות אחרות וכן המחסור בעובדים בענף יגררו עליה במדד תשומות הבנייה אשר יביא להתייקרות במחירי הדירות החדשות. שכן מקובל שכל התשלומים לחברות הבנייה צמודים למדד זה.
עוד הם מציינים, כי סוד גלוי, הוא שהמשקיעים בשוק ההון, המודאגים מצניחת הבורסות, בארץ ובעולם יעדיפו להסיט את השקעותיהם לשוק הנדל"ן, השקעה הנחשבת לבטוחה ויציבה המציגה במשך השנים האחרונות עליית מחירים. כפי שקרה בשנת 2008 במשבר הכלכלי העולמי, לאחר ירידות חדות בכל הבורסות בעולם המשקיעים הוציאו מיליארדים רבים משוק ההון והשקיעו אותם ברכישת דירות חדשות. נדידה משמעותית של משקיעים מהבורסה לנדל"ן כאמור יהוו גידול נוסף בביקושים וביכולתם להוביל לעליית מחירים.