ביום חמישי שעבר התקיימה פגישה עם גורמי מינהל התכנון בנושא תוכניות המתאר להקמת שדה תעופה בינלאומי שני לישראל, כדי לדון בתסקיר הסביבה בנוגע להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק יזרעאל.
2 צפייה בגלריה
שדות חקלאיים בלב עמק יזרעאל
שדות חקלאיים בלב עמק יזרעאל
שדות חקלאיים בלב עמק יזרעאל
(צילום: דוברות המוא"ז עמק יזרעאל)

מהמועצה האזורית עמק יזרעאל נמסר כי תסקיר זה, שהוכן על ידי גורמי המקצוע של חברת נתיבי ישראל ומינהל התכנון, מתאר באופן ברור את ההשלכות ההרסניות הסביבתיות של הקמת שדה תעופה בעמק על כלל אזור הצפון ועל הפגיעה הבריאותית הצפויה לתושבות ותושבי האזור כולו.
חוות הדעת שנכתבה על-ידי המשרד להגנת הסביבה בנוגע לתסקיר מצאה כי מצבם של 12,000 איש שמתגוררים ב-15-20 יישובים צפוי להיות מורע ביחס למצב הקיים. 4,000 איש מתוכם יידרשו למיגון אקוסטי לביתם ו-2,300 נוספים ייחשפו למפלס רעש שהוועדה קבעה שלא ניתן לאשר בתחומו תוכניות לשימושים רגישים, לרבות מגורים.
מעבר לכך, חוות הדעת מצאה שהתוכנית להקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל (תמ"א 15 ד') "תפגע ותשנה את פניהם של השטחים הפתוחים במרחב". המשמעות של פגיעה זו תוביל, לדברי מחברי הדו"ח: "לשינוי לבלי היכר את אזור עמק יזרעאל, ותשנה באופן משמעותי את דומה של ארץ על המורשת החקלאית ותרומתה בסיפור הקמתה של מדינת ישראל".
כמו כן, לתוכנית תהיה השפעה אקולוגית מרחיקת לכת בכך שהיא תפגע בשטחים הפתוחים ותקטע מסדרונות אקולוגיים. מעבר לכך, חוות הדעת קבעה כי "הקמת השדה תגרע שטחי חקלאות נרחבים בעמק: בעידן שבו ביטחון מזון ועצמאות תזונתית כינן חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי, אנו סבורים שהמיקום המוצע, בלב אזור חקלאי כל כך נרחב, אינו מתאים להקמת שדה תעופה".
במכתב עליו חתום אלעד פנחס - ראש אגף התכנון והגר שושן - מתכננת מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה ממליצים באופן נחרץ לא לקדם את חלופת רמת דוד ולחכות לקבלת תסקיר הסביבתי לחלופת נבטים, לפני קידום הדיון בנושא.

2 צפייה בגלריה
גבולות התכנית להקמת שדה תעופה בעמק
גבולות התכנית להקמת שדה תעופה בעמק
גבולות התכנית להקמת שדה תעופה בעמק
(צילום: נתיבי ישראל ומינהל התכנון)


בדיון שנערך בזום השתתפו עשרות ראשי רשויות מדרום ומצפון הארץ, אנשי אקדמיה, אנשי סביבה ונציגי מטה התושבים האזרחי. לאורך הדיון נשמעו ביקורת על תהליך התכנון הלוקה בחוסרים, בנקודות מרכזיות אליהם המתכננים לא התייחסו, אי הקידום של חלופת נבטים ולהרס הסביבתי הצפוי.
מפורום הרשויות המתנגדות להקמת שדה התעופה בעמק יזרעאל נמסר: "חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה מציגה את האמת שמשרד הפנים מבקש להסתיר - הקמת שדה תעופה בעמק תוביל להרס אזור הצפון ופינוי אלפי תושבים. מיטב המומחים המקצועיים קבעו כי התוכנית המוצעת תפגע בביטחון התזונתי של מדינת ישראל, לצד פגיעה משמעותית בסביבה.
"במהלך הישיבה נחשפו ההשפעות שייגרמו לאזור, מדובר ב-23 רשויות מקומיות המתפרשות על פני שטח של למעלה -600,000 דונם, שטח הגדול פי 20 משטחה של העיר עפולה".

קראו גם:

ממינהל התכנון נמסר: "מינהל התכנון קיים ישיבה של ועדת העורכים, על מנת להציג את ממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה ואת חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה. מינהל התכנון הסכים לדחיית הדיון בנושא, כדי לאפשר לישובים ללמוד את הנושא, ויתכנס בהמשך על מנת להמליץ למועצה הארצית לתכנון ולבניה על החלופה המיטבית לקידום התעופה בישראל".