חבר מועצת העיר עפולה, בוריס יודיס, רוצה להחיות בעיר את תרבות שפת היידיש. לדבריו, בעיר מתגוררים כמה מאות תושבים, בעיקר יוצאי חבר העמים, שיידיש היתה שפת אמם והם רוצים לשמר אותה ולהעביר אותה הלאה לדורות הבאים. חבר המועצה ראובן יוקלר יעזור ליודיס לקדם את הנושא במועצת העיר.
הקיבוצניקית "שרוטה" על יידיש
בימים אלה מגבש יודיס תוכנית שתקדם את החייאת השפה בעיר ותכלול פתיחת חוג ללימוד השפה ופעילויות מגוונות בשפת היידיש, כמו הצגות וערבי שירה.
"יידיש זו שפה שדיברתי בה עם סבתא שלי ז"ל. אני רוצה שגם הנכדים שלי ידברו יידיש, ובכלל - כל מי שרוצה לחזור לשורשים של משפחתו", אמר יודיס. "לדוברי השפה בעיר יש צורך רגשי להמשיך לדבר בשפה ולשמוע אותה, ולכן אדאג שיופיעו בעיר יותר הצגות בשפת היידיש. כמו שתרבות הלדינו מקבלת פריחה מחודשת בימים אלה, כך צריך לקרות גם ליידיש".
יידיש היא שפה יהודית שהיתה שגורה בפי יהודים אשכנזים החל מהמאה ה־10. מראשית המאה ה־20 ועד לשואה דיברו בה כ־11 מיליון יהודים, אך מאז הולכת קהילת דוברי היידיש ומתכווצת; גם בעקבות רצח ששת המיליונים בשואה, וגם בשל תחיית השפה העברית. "צריך לשַמר את השפה הזאת בעפולה, זו מסורת שחייבת להמשיך להתקיים", הבהיר יודיס. "בעיניי זו פעילות חברתית, תרבותית וחינוכית חשובה. כאחראי בעבר על הקליטה בעיר, דאגתי רבות לקהילת יוצאי בוכרה - ועכשיו אפעל לשמר את תרבות היידיש".