ימים ספורים לפני ראש השנה הועברו מניות השליטה במכללה הטכנולוגית 'תל חי' מהסוכנות היהודית לחברה פרטית, 'גליל חינוך טכנולוגי מתקדם'. כחודש לאחר מכן מסרבות הרוחות באזור להירגע, לנוכח ההתנגדות הנחרצת למהלך מצד ראשי רשויות בגליל העליון ודרישתם להשיב את המצב לקדמותו.
תל חי: סטודנט, קבל מלגה ותעבור הכשרה
המכללה הטכנולוגית 'תל חי' הוקמה בראשית שנות ה־70 של המאה שעברה בידי 'מגבית ארצות הברית' והוכרזה כחברה לתועלת הציבור (חל"ת). משמעות הדבר - שהיא אינה פועלת למטרות רווח ופטורה מדיווח לרשויות המס, אבל נמצאת תחת פיקוח של מספר רגולטורים ובהם משרד הרווחה, שגם מעביר אליה תקציב שנתי. העובדה שהמכללה לא מוגדרת כגוף למטרות רווח היא גם הסיבה שמניות החברה לא נמכרו בכסף לחברה הפרטית, אלא הועברו אליה באמצעות רישום ברשם החברות.
דירקטוריון החברה מונה תשעה חברים, בנוסף ליושב הראש - ארבעה נציגים של הסוכנות היהודית, שטיפלה עד עתה בענייני המכללה עבור 'מגבית ארצות הברית', שני נציגים מטעם עיריית קרית שמונה, שניים מטעם המועצה האזורית גליל עליון, וחבר נוסף מייצג את המועצה האזורית מבואות חרמון.
"מה קורה כאן?" ימים ספורים לאחר ראש השנה זומנו ראש עיריית קרית שמונה, ניסים מלכה, וראשי המועצות האזוריות גיורא זלץ ובני בן־מובחר, לפגישה במכללה בנוכחות מנכ"ל הסוכנות היהודית, אלן הופמן. לדברי מלכה, במהלך הפגישה קיבלו השלושה הודעה רשמית על כך שפעילות המכללה הועברה לשליטת החברה החדשה. יומיים לאחר מכן, מספר מלכה, שלחו ראשי הרשויות פנייה אל יו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות, צ'ארלס הורוביץ־רטנר, ואל יו"ר הנהלת הסוכנות נתן שרנסקי והמנכ"ל הופמן, ובה כתבו כי נדהמו מהמהירות ומהחשאיות שאפיינו, לטענתם, את מהלך העברת המניות לחברה פרטית.
"איננו יודעים כיצד הועברו המניות ברישום", הדגישו ראשי הרשויות, "בלי שנושא זה נדון ובלי שאושר בידי הדירקטוריון. איננו עוסקים בשלב זה בשאלת חוקיות המהלך, אולם מדובר בחברה לתועלת הציבור, המפעילה מוסד שהוא מעסיק גדול הנסמך על תקציב המדינה. העברת הבעלות לידיהם של אנשים פרטיים אינה נראית בעינינו תקינה".
ראשי הרשויות לא היו היחידים שהופתעו מהעברת השליטה במכללה לידיים פרטיות. חבר הדירקטוריון יוסי גבריאלי, המייצג את הסוכנות עצמה, היה מופתע לא פחות. "אני משמש כדירקטור במכללה כבר יותר מעשר שנים", הוא אומר השבוע, "ואני ממש לא מבין מה קורה כאן. ביקשתי שיועבר אלי עותק מההסכם שנחתם בין הצדדים, אבל לא קיבלתי אותו עד היום ויש הרבה שאלות שאין לי עליהן תשובות. כך, למשל, מה יהיה על זכויות המרצים ועובדי המנהלה? ומה לגבי זכויות הסטודנטים שנרשמו למכללה ציבורית, שלפתע פתאום הפכה לפרטית? מעטה החשאיות סביב המהלך הזה רק מגביר את חששותי".
"ניפגש בבית המשפט" ראש חטיבת התקשורת בסוכנות היהודית, יגאל פלמור, לא מבין על מה קמה המהומה. "ההחלטה להעביר את המכללה לידיים פרטיות היא פרי יוזמתה של 'מגבית ארצות הברית', שקיבלה לאחרונה החלטה אסטרטגית, הקובעת כי למגבית אין עניין להחזיק בגופים ציבוריים שפועלים מתוך מבני נדל"ן שאינם ברשותה", הוא מסביר. "לכן פנתה הסוכנות היהודית - שאינה מחויבת בחובת מכרזים, כי מדובר בגוף שאינו למטרות רווח - אל יו"ר הדירקטוריון, בניסיון לאתר גוף פרטי שיהיה מעוניין לקחת לידיו את השליטה במכללה. ההצעה היחידה שקיבלנו היתה של 'גליל חינוך טכנולוגי מתקדם'.
ההסכם שנחתם עמה כולל בתוכו את כל העניינים שעל סדר היום, והיא מחויבת על פי החוזה לעמוד בתנאים. אשר לחששות העובדים, אלה מובנים וברורים מאליהם - וזה הזמן לומר כי על פי ההסכם, הבעלים החדשים מחויבים שלא לפגוע בעובדים או בתנאי העסקתם, גם לא במסווה של 'תוכניות הבראה או התייעלות', ולכן אני סבור כי לעובדים אין סיבה לחשוש".
אתה מודע לכך שראשי הרשויות באזור זועמים על המהלך, שנעשה ללא ידיעתם? "כל שלושת ראשי הרשויות הרלוונטיות ראו את טיוטת ההסכם, אבל לא נוכל להעביר להם עותק שלו, ואין זה מחובתנו. עם זאת, אנחנו מכבדים אותם ומבינים את ההשפעה שיש למכללה על האזור שהם משמשים כנבחריו, ולכן נמשיך לשתף אותם ולדון איתם בקשר להמשך פעילות המכללה; אבל אין להם סמכות לבטל את ההסכם".
זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, לא מקבל את דבריו של פלמור ומדגיש: "אני אומר כאן ועכשיו שאם ראשי הרשויות לא ישתכנעו שזה המהלך הנכון, הרי שיש סבירות גבוהה מאוד שהוא לא ייצא לדרך. אנחנו דורשים שהסוכנות תחזור בה מחתימת ההסכם ההזוי הזה ותיקח בחזרה לידיה את השליטה במכללה. רק אז נהיה מוכנים לנהל יחד עם נציגיה דיונים שקופים, מעמיקים ורציניים, שיובילו בסוף לתוצאה האופטימלית. ההסכם הנוכחי מצביע במקרה הטוב על טיפשות ובמקרה ה