במהלך שנת 2015 דנה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקרית שמונה ב־27 בקשות להיתרי בנייה בסך־הכל, ורק ל־18 מתוכן הוצאו בסופו של דבר היתרים. לשם השוואה, בשנת 2010 הוצאו 252 היתרים, ב־2011 הוצאו 267 וכעבור שנה, ב־2012, הוצאו 192 היתרים.
ראש עיריית קרית שמונה נגד חברי המועצה: "זורעים שנאה בעיר"
מהנדס העיר הנוכחי, חגי קול, שעומד בראש הוועדה, נכנס לתפקידו ב־2014 ומאז, כאמור, הוצאו פחות מ־7 אחוזים ממספר ההיתרים של 2010. יתרה מזו, במהלך כהונתו קודמו רק חמש תוכניות בנייה מן ההיתרים הללו.
נתונים עגומים אלה נחשפים השבוע לראשונה, כחודשיים לאחר החלטת שר האוצר משה כחלון למנות מהנדס מלווה לעיריית קרית שמונה, בדוח חמור שכתבה ד"ר מיכל מטרני, בכירה במנהל התכנון במשרד האוצר, על תפקודו של קול, מהנדס העירייה.
מטרני ליוותה את פעילות הוועדה במשך חודשיים, שבמהלכם נכחה בחלק מדיוניה, נפגשה עם חבריה ועם בכירי העירייה, ובסופם חיברה את הדוח, שהביא בסיכומו של דבר למינויו של המהנדס המלווה, אדם קולמן.
בעניין מספרם הזעום של היתרי הבנייה, כך מציינת מטרני בדוח, עובר בין החלטת הוועדה לבין קבלת ההיתר זמן רב, שנובע מדרישות רבות שהמהנדס מציב כתנאי להנפקתם. "שיהוי זה", היא מדגישה, "מהווה סלע מחלוקת מרכזי בין המהנדס לבין הנהלת העיר.
"המהנדס טוען שבעבר היתה נורמה של מתן היתרים שלא־על־פי־חוק, ואילו הנהלת העיר טוענת לשיהוי ממושך מדי, לריבוי תנאים שחלקם אינו נדרש, ושמדי פעם אף מתווספים תנאים חדשים. על סמך התרשמותי, מרבית האחריות למיעוט ההיתרים והשיהוי הרב שבהוצאתם מוטלת על המהנדס, וזאת בשל היעדר יכולת להפריד בין עיקר לטפל ובגלל חוסר הבנת תפקידו. הנוקשות הרבה במתן היתרים הביאה לירידה במספר הבקשות והתושבים, כך נאמר לי, פשוט נואשו והם מוכנים להסתכן ולבנות ללא היתרים".
"אכיפה בררנית" בדוח מתייחסת מטרני לתוכנית הדגל של העירייה - בנייתה של שכונת 'יובלים' - ומציינת כי משרד הבינוי והשיכון, המבקש לקדם את התוכנית, נאלץ לעבוד מול עוזר מנכ"ל העירייה ומנהל מרכז הצעירים בעירייה - נציגים שאין להם כל הכשרה בהנדסה ובבנייה, והם אלה שצריכים לעסוק בהיבטים המקצועיים ביותר של פיתוח השכונה ולעמוד מול אנשי מקצוע.
"נראה כי המהנדס עצמו", היא כותבת, "שמגיע מרֶקע של קונסטרוקציה ומבנים מסוכנים, מכיר אך מעט את תוכניות העיר, אינו בקי בפרטיהן ואת תוכנית המתאר החדשה, שאושרה לאחרונה, הוא מכיר בקווים כלליים בלבד.
"יודגש שהרקע המקצועי של המהנדס אינו כולל ניסיון בתחום התכנון", מוסיפה מטרני. "הציפייה של מנהל התכנון ממהנדס חדש, שמגיע ללא רקע בתחום מסוים מתחומי האחריות שלו, הוא שיעשה את כל הדרוש כדי להשלים את ההכשרה והידע הנדרשים לביצוע תפקידו.
"ההתרשמות שלי היא שהמהנדס כלל לא עשה זאת - בוודאי לא בתחום התכנון, שהוא אחד מתחומי האחריות המרכזיים שלו. נוכחתי לראות שהוא אינו מכיר לפרטיו את תהליך קידום התוכניות בסמכות מקומית או מחוזית, לא את סמכויות הוועדה המקומית וגם לא את סוגי התוכניות השונות".
הליך קידום התוכניות על רקע זה, טוענת מטרני, אינו שלם ואינו מבטיח כי המוצר הסופי יהיה איכותי. בין השאר, לא מתבצעות בדיקות לעמידה בתנאי סף של התוכניות וגם לא בדיקות תכנוניות, לא נכתבת ולא מתפרסמת חוות הדעת של מהנדס הוועדה, אף כי קיימת דרישה מפורטת לכך בחוק, וגם תוכניות שאושרו אינן מתפרסמות, בניגוד לנדרש בחוק.
בנוסף לכך מדגישה מטרני שבקרית שמונה מתבצעות עבירות בנייה חמורות, "אך האכיפה", היא כותבת, "מתמקדת רק במספר קטן של תיקים, שמהווים סלע מחלוקת נוסף בין הנהלת העיר למהנדס העירייה, כאשר אלה טוענים לאכיפה בררנית וזה מאשים את הנהגת העיר בשחיתות ובתמיכה בעבריינות".
לדבריה, למרות בקשותיה והפצרותיה, לא קיבלה מחגי קול רשימה של עבירות בנייה מטופלות, ולכן התרשמה כי היקף המאמץ המושקע באכיפת דיני התכנון והבנייה באותם תיקים הוא לחלוטין בלתי־פרופורציונלי להיקפי העבירות הללו ולחשיבותן - וכל זאת לצד התעלמות מוחלטת כמעט מעבירות רבות אחרות.
על פי הדוח, סיבה נוספת להיעדר מדיניות אכיפה של הוועדה לתכנון ולבנייה היא סירובו של היועץ המשפטי של העירייה לטפל בתיקים המועטים שמועברים אליו, בטענה כי מדובר באכיפה בררנית.
"בצד האופוזיציה" על פי הדוח, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מכונסת בתדירות נמוכה ולא באופן מסודר. בשנת 2015 התכנסה הוועדה לשש ישיבות בלבד, לעומת שבע ישיבות של ועדות המשנה - בעוד שהחוק קובע כי על הוועדה להתכנס לפחות 12 פעמים בשנה. רשות הרישוי, כך על פי הדוח, אינה מתכנסת כלל וכלל, אף שהיא מחויבת להתכנס אחת לחודש.
"חוסר האמון הבולט השורר בוועדה מתבטא בכך שמזכיר הווע