נשיא בית המשפט לענייני משפחה בנצרת השופט אסף זגורי הורה להכריז על תינוק בן חודשים אחדים כ'בר אימוץ', למרות שאביו הביולוגי לא אותר ולפיכך לא חתם על הסכמתו לאימוץ. "כל יום שעובר הוא נצח מבחינת ילד שלמעשה נטוש מהורה ומדמות הורית ומוחזק במעון יתומים", הבהיר השופט.
תביעה: הבטיח העלמת קמטים והזיק לראייה שלוש שנים לאסון הכרמל: מתגעגעים לדני חייט מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק
מההחלטה שניתנה לאחרונה עולה כי נציג היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שהגיש את הבקשה להכריז על הקטין כבר אימוץ. אמו של התינוק סיפרה לרשויות הרווחה כי לאחר שקיימה יחסי מין עם אביו הביולוגי של התינוק הוא התנכר לה והיא מעולם לא יידעה אותו בדבר ההיריון.
עוד עולה מהבקשה והתסקירים שצורפו לה, כי הואיל והאם התעברה שלא במסגרת נישואין, ובשל חשש כי יאונה לה רע מצד משפחתה, היא הועברה בתקופת ההיריון למעון לנשים בסיכון, ילדה את בנה הרחק מאזור מגוריה ולאחר הלידה ומתן הסכמתה לאימוצו לא שבה לגור באותה שכונה.
האם מסרה לרשויות מידע על מקום מגורי האב, אולם פרט לכך סירבה למסור כל פרט נוסף על אודותיו, ורק השאירה מעטפה חתומה ובה שמו לצרכים רפואיים של התינוק בלבד.
נציג היועץ המשפטי קבע כי האב לא התעניין בשלומו של התינוק מאז היוולדו. רשויות הרווחה קבעו כי קיימת סכנה ממשית לחיי האם והקטין אם יוודע למשפחתה על דבר קיומו של התינוק. על רקע נסיבות אלה, הוגשה הבקשה גם ללא עמדת האב.
נציג היועץ המשפטי טען כי האימוץ יבטיח לקטין את הזכות לגדול במסגרת משפחתית רגילה, אשר תדאג לצרכיו. מנגד טען האפוטרופוס לדין (המייצג את התינוק, אד"נ) כי יש לעשות מאמצים נוספים על מנת לאתר את אביו של התינוק, והסביר כי הסכנה לחיי האם הייתה קיימת בעבר, אולם לא ידוע אם היא עודנה קיימת.
"אין מקום לסכן את חיי האם והילד", קבע השופט זגורי, "אין מקום גם להמתין המתנה נוספת עד אשר ייאות האב הביולוגי לפנות לגורמי הרווחה ולהתעניין בגורל בנו, אם אי פעם יקרה הדבר".
עוד הוסיף השופט זגורי: "אל מול זכויות האב והקטין, זה לדעת מיהו ילדו וזה לדעת מיהו אביו, עומדת זכותו של הקטין להיות מוגן". לבסוף ציין כי בית משפט השתכנע כי ניסיון נוסף לאתר את האב או לברר את עמדתו ביחס להליך עלול לסכן את שלום הילד ואת אמו, ועל כן הוא נעתר לבקשה ומכריז על התינוק כבר אימוץ.