צוות פקחי ועובדי רשות ניקוז ונחלים כנרת ערך סיור לבדיקת מצב הנחלים ותעלות הניקוז באגן ההיקוות של הכינרת בעקבות הסערה של סוף השבוע . מנתוני הבדיקה עולה, כי מיום חמישי האחרון נרשמה עלייה של 7 סנטימטר במפלס מי הכנרת וכי גובה המפלס הינו 211.32- וחסרים עוד 2.5 מטר לקו האדום העליון. עוד מוסיפים ברשות ניקוז ונחלים כנרת, כי המסת השלגים בשבועות הקרובים תגרום לעלייה משמעותית בנחלי הצפון ולעלייה במפלס הכנרת.
למרות סופת השלגים: הקור עושה טוב לענבים מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק
עוד מוסיפים ברשות ניקוז ונחלים כנרת, כי הכנת התשתיות למניעת אירועי הצפה ושיטפונות עתידיים לעונת החורף הקרובה, סייעה למצב של מניעת נזקים באזורים החקלאיים ובנחלים.
העבודות המקדימות שבוצעו: עבודות עפר להגבהת הסוללות של תעלות הירדן המזרחית והמערבית, בכדי למנוע גלישה של מים לשטחים חקלאיים וליישובים הסמוכים לאפיק הזרימה. בנוסף, בוצעו פינויי מכשולים, איסוף פסולת וגיזום צמחייה בסמוך לתעלות, לאורך 16 קילומטר, על מנת למנוע הצטברות של סחף וחסימה של התעלות בעת זרימה מאסיבית.
בכדי לשפר את ניקוז המים משטחי החקלאות בעמק החולה נחפרו תעלות חדשות באורך כולל של 3 קילומטר בשטחי שמיר, מעין ברוך, כפר סאלד ומקומות נוספים בעמק המתנקזים לתעלה המזרחית של הירדן.
במסגרת עבודות שבוצעו באפיקי נחלים טבעיים בגולן ובגליל, הורחבו ושוקמו אפיקי נחלים שהוצפו בחורף שעבר ועבודות ביצור גדות הנחלים בנקודות רגישות בהן קיים חשש לסחיפה ונזק לשטחים חקלאיים סמוכים ותשתיות אזרחיות. העבודות באפיקי הנחלים, ביניהם: נחל דישון, מחניים, ונחל שניר, בוצעו תוך הקפדה על שמירת הטבע והמערכת האקולוגית בסביבת הנחלים.