השבוע נחנך גן חדש במושב אלוני אבא. הגן החדש הוא חלק מ- 8 גנים שנבנו בשנה האחרונה ביישובי המועצה והוא החל לפעול בתחילת שנת הלימודים הנוכחית. בגן החדש באלוני אבא מתחנכים כ- 23 ילדים בגילאי 3-4 מהיישובים אלוני אבא ובית לחם הגלילית החולקים מערכת חינוך משותפת. הגן נבנה בהשקעה של מיליון וארבע מאות אלף שקלים, מכספי משרד החינוך, המועצה האזורית והוועד המקומי ביישוב.
מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק
במועצה ברכו על חנוכת הגן ואמרו השבוע: "חנוכת גן חדש הוא ארוע משמעותי מאוד ליישוב והוא מסמל יותר מכל את הצמיחה הדמוגרפית של העמק שלנו. הגן באלוני אבא הוא גם דוגמא לשכנות טובה שמתקיימת בין בית לחם הגלילית לאלוני אבא שמחזיקים מערכת חינוך משותפת ופעילה".
רינה לוי, מזכירת היישוב אלוני אבא הודתה לשותפים: "במימון הגן השתתפו משרד החינוך, ועד היישוב והמועצה. אנחנו מודים למחלקת ההנדסה ולחברי ועד היישוב שליוו את הבנייה והתכנון".