תלמידי בית הספר הרב תחומי ע"ש מנחם בגין בצפת החלו במסורת 'מרוץ הלפיד העממי' שייערך מדי שנה.
התלמידים החלו את המרוץ במצודת בירייה ועברו במקומות מרכזיים ברחבי העיר, ושמעו הרצאות ממדריכי השל"ח אודות ההיסטוריה של האתרים שבהם חלפו. המרוץ הסתיים בחצר בית הספר, כאשר התלמידים הרצים נתקבלו על ידי מאות מחבריהם לספסל הלימודים בקריאות תמיכה.
בהנהלת בית הספר מציינים כי הכוונה היא להפוך את המרוץ למסורת שנתית חגיגית קבועה בבית הספר. תלמידי בית הספר שלא השתתפו במרוץ עודדו את חבריהם הרצים, וסייעו בנקיטת אמצעי הזהירות בדרכים במעברי החצייה הסמוכים למסלול הריצה.