פרויקט העגורים באגמון החולה, שמטרתו להאכיל את עשרות אלפי העגורים שמעבירים את החורף בעמק החולה, ולמנוע נזק לשטחי החקלאות, החל השבוע בשיתוף פעולה של החקלאים באזור.
בכל שנה חורפים עשרות אלפי עגורים בעמק החולה, ובשנים קודמות נגרמו נזקים כבדים לחקלאות בשל הקושי שלהם למצוא מזון זמין, והחקלאים יצאו למאבק להבריח את העגורים על מנת להגן על שדותיהם.
השנה יפעל פרויקט העגורים בהסכמת וסיוע כל הצדדים, ובמסגרתו יפוזרו כ-350 טון גרעיני תירס בשטחי האגמון להאכלת העגורים שמעבירים את החורף בעמק. במימון הפרויקט, שעלותו כשני מליון שקל, שותפים חקלאי עמק החולה, הקרן הקיימת לישראל, אגמון החולה, החברה להגנת הטבע, המועצה האזורית גליל עליון ומשרדי החקלאות והתיירות. כמו כן, המבקרים באגמון משתתפים במימון בתרומה של שלושה שקלים לאדם בכניסה לאתר.
לדברי אפי שטנצלר יו"ר קק"ל: "אגמון החולה מושך בין 200,000 - 300,000 מבקרים מידי שנה, ותרומת התיירים לאזור מוערכת בעשרות מליוני שקלים מדי שנה. פרויקט העגורים הוא למעשה הסכמה על שיתוף פעולה בין כל הגורמים הקיימים בעמק: טבע, תיירות וחקלאות".
זמיר כרמי יו"ר התארגנות חקלאי עמק החולה מברך על התחלת הפרויקט ועל הדרך המשותפת, "אני מקווה כי העבודה המשותפת תביא להכרה מצד המדינה ושאר הגורמים בשטח בחשיבות הפרויקט ובסיוע במימונו בשנים הבאות, להורדת הנטל הכספי מהחקלאים".