תושבי נצרת עילית נפרדים ממס השמירה על סך 120 שקל בשנה שנגבה מהם בשלוש השנים האחרונות על פי חוק עזר עירוני. המס נועד לממן מערך שיטור עירוני שמופעל על ידי העירייה במטרה להגביר את הביטחון האישי של התושבים ולשמור על הסדר בעיר.
ראש העיר שמעון גפסו התנגד לחוק העזר עוד בהיותו באופוזיציה, והודיע על כוונתו לבטל את המס בתחילת כהונתו. "אין שום סיבה שהתושבים ישלמו עבור שירות שהעירייה אמורה לספק במסגרת השירות לתושב", אומר גפסו.
ההחלטה על ביטול המס נתקבלה במליאת המועצה והוחלט לחכות עד לפקיעת תוקף החוק, בסוף השנה. "הבטחנו לתושבים לבטל את מס השמירה ואנחנו מקיימים, ההליך הפורמאלי לקח כמה חודשים אבל זה לא היה תלוי בנו", אמר גפסו. משמעות ביטול המס היא קיטון תקציבי של כשני מליון שקל, אך גפסו מבטיח: "נצמצם במקומות אחרים, בשום פנים ואופן לא על גבם של התושבים".
בנוסף, ביטלה העירייה את מס החנייה השנה, ולא ייקרה את תעריפי הארנונה של שנת 2009. "האזרחים במדינת ישראל לא עומדים בנטל המיסים, הגיע הזמן שההמשלה תתחשב במצב ולא תעמיק את פערים חברתיים".
גפסו מדגיש כי מערך הביטחון בעירייה ימשיך לפעול במתכונת משודרגת חרף ביטול המס: "מדי לילה פועלות חמש ניידות פיקוח מתוכן שתי ניידות שיטור משולב – שוטר ופקח וניידת מיוחדת שמופקדת לשמירה על מוסדות חינוך. הנתונים מצביעים על ירידה של 30 אחוזים בהיקף אירועי האלימות".