הפרות הישראליות הן אלופות העולם ביצור חלב, ותנובת החלב האדירה, שעולה על 10,000 ליטר לכל פרה בממוצע בשנה, אבל גם הרפתנים צריכים להיות עם האצבע על הדופק בכל הנוגע לבריאותן. חברת צ.ח.מ אפיקים פיתחה חיישן שישמור על בריאות הפרות.
פיתוח ישראלי של חיישן מאפשר לרפתנים לשמור על רווחתן ובריאותם של הפרות. את החיישן פיתחה חברת צ.ח.מ אפיקים, המובילה בעולם ביצור מערכות לניהול חליבה. הוא מוצמד לכל פרה ולומד את הרגלי ההתנהגות שלה. המוצר של צ.ח.מ. אפיקים מאתר את הפרות שאינן רגועות ולא מתנהגות כהרגלן, כדי שיהיה ניתן לטפל בגורם שמטריד אותן. האיתור מתבצע על ידי תקשורת אלחוטית היישר למחשב של הרפתן.
המערכת זוכרת כמה שעות בכל יום נחה כל פרה בממוצע, האם מנוחתה קטועה או רצופה. החיישן יודע לזהות כל חריגה בהרגלים של הפרה – עליה או ירידה בשעות הרביצה או חוסר שלווה - וידווח עליה לרפתן כדי שיבדוק מה מטריד את מנוחתה.
במידה שהרפתן מקבל מידע על שינוי פתאומי בהרגליהן של מספר רב של פרות, הדבר עלול להעיד על מחלה, פגם במזון או מטרד ברפת. במקרה כזה, הטיפול המהיר יכול להציל את הרפת מנזקים כלכליים כבדים ולשפר את איכות חייהן של הפרות. היות והפרות אינן יכולות להתלונן על תנאי עבודתם, בעיות שנוצרות ברפת מתגלות לעיתים מאוחר מדי, לאחר שהפרה כבר חלתה או תפוקת החלב שלה ירדה.
למוצרים של צ.ח.מ. אפיקים חשיבות מיוחדת לגבי פרות בהריון, כיוון שהם יודעים "להזהיר" את הרפתן כשהפרה עומדת בפני המלטה וכך הוא יוכל להיערך כראוי ולהשאיר כונן ברפת, אם צריך. כיום, מתגלה העגל הרך לעיתים רק לאחר ההמלטה.