64 שנים חלפו מאז הסתיימה מלחמת העולם השנייה, אך מרחק הזמן לא הקהה את זיכרון היום בו נכנעה גרמניה הנאצית. ברוסיה ובמדינות חבר העמים ה-9 למאי הוא יום חג חשוב ביותר שבו מציינים את הניצחון במה שמכונה על ידם "המלחמה הפטריוטית הגדולה".
בשנות ה-90 הגיעו לארץ יהודים רבים ממדינות אלה, ובהם רבים שלחמו באותה מלחמה במסגרת הצבא האדום. אותם יהודים זכו גם לאותות הצטיינות על מסירותם וגבורתם בקרב.
ביישובים בהם ישנו ריכוז גדול של עולים יוצאי ברית המועצות לשעבר, מציינים הווטרנים של מלחמת העולם השנייה את היום הזה, ולכבוד האירוע הם עוטים על בגדיהם את המדליות בהם הם עוטרו במהלך שירותם הצבאי. גם הווטרנים של צפת ציינו את יום הניצחון בטקס שהתקיים ליד אנדרטה שהוקמה בסמוך לבית החולים זיו בצפת.
ראש העירייה, אילן שוחט, ברך את הווטרנים ביום חגם וציין את תרומתם לניצחון שמנע את המשך שואת היהודים באירופה. בטקס השתתפו גם ח"כ אלכס מילר מישראל ביתנו, וסגן ראש העירייה, ארקדי ברסט.