ישיבת מועצת עיריית עפולה אישרה בשבוע שעבר קיצוץ של מאות אלפי שקלים לקבוצות חלשות בעפולה בתקציב 2009. הנפגעים: המרכזים הקהילתיים, אגודות החירשים והעיוורים, הנגמלים מסמים, נשים מוכות ותלמידים בעיר. מי כן הרוויח? הספורט, הפארק העירוני והוצאות על גינון ומים, שזכו לתוספת בתקציב.
בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי שעבר, עשתה האופוזיציה חיים קשים לראש העירייה, אבי אלקבץ. היה זה בעיקר יריבו, יצחק מירון, שהקשה בהרבה סעיפים ודרש תשובות על דברים לא ברורים. האופוזיציה התנגדה באופן גורף לכל הקיצוץ לחלשים בתקציב, אך התקציב עבר הודות לתמיכה מלאה של חברי הקואליציה.
תקציב 2009, עומד על כ-218 מיליון שקל. התקציב מצביע על עלייה של 1.5 מיליון שקל בסעיף החינוך, אך התלמידים נותרו מאחור. סל תלמיד ירידה בתקציב מ-500 אלף שקל ל-412 אלף שקל, יוזמות חינוך לא פורמאליות חל קיטון מ-150 אלף שקל ל-105 אלף שקל וליווי חינוך מיוחד ירידה של 15 אלף שקל.
התקציב פוגע לא רק בחינוך אלא במגוון רחב של סקטורים בחברה. גם המרכזים הקהילתיים בעיר נפגעו. התקציב לבית אשכול צומצם ב-700 אלף שקל, בתקציב של בית פוזנק בגבעת המורה חל קיטון של 100 אלף שקל.
פרויקט נגמלי סמים קיבל 20 אלף שקל פחות מאשתקד, למעונות חסות צומצם התקציב מ-120 אלף שקל ל-10 אלף שקל, ילדים בפנימיות קיטון של 100 אלף שקל, מקלט לנשים מוכות קיבל 50 אלף שקל בהשוואה לתקציב של 103 אלף שקל בתקציב 2008.
בנוסף, טיפול במפונים (בני שבט מנשה) קיטון מ-200 אלף שקל ל-10 אלף שקל, דמי ליווי לעיוורים קיטון של 100 אלף שקל, דמי תקשורת לחרשים אין כלל בתקציב 2009 וקיטון של 190 אלף שקל בתוכניות לילד החרש.
באופוזיציה זועמים."התקציב משקף את סדרי העדיפויות של מי שהציג אותו ואין בו בשורות טובות", אמר השבוע חבר המועצה יצחק מירון, "להיפך יש בו והרבה בשורות רעות".
"זו פשוט סטירת לחי", אמר אילן כהן, חירש המתגורר בעיר, "לפני הבחירות ראש העירייה הבטיח והבטיח, ועכשיו בבת אחת הרס".
מעיריית עפולה נמסר בתגובה כי "התקציב כפי שהוגש במועצה נבנה בתיאום מלא ועל פי ישיבות עבודה ודרישות של מנהלי האגפים השונים בעירייה".
הכתבה המלאה מתפרסמת בסוף השבוע ב'ידיעות העמק'.