'המרכז למשפחות מיוחדות' הושק השבוע בעמק יזרעאל ומטרתו הנגשת זכויות, תמיכה בבני המשפחה, פיתוח קבוצות תמיכה, פיתוח הנהגה הורית, מתן הפוגה ושילוב הילדים ומשפחותיהם בפעילות היישובית ובכל פעילויות המועצה. בראש המרכז תעמוד עובדת סוציאלית ליאת בן משה.
אגף קהילה ורווחה במועצה זכה לקבל את משימת פיתוח המודל למתן שירות משלים, מעבר לשירות הניתן ישירות לילדים באגפי החינוך והרווחה, במועצות האזוריות. מכאן שהמטרה היא לפתח מודל שיהווה דוגמה לכל המועצות האזוריות בארץ.
המועצה האזורית עמק יזרעאלהמועצה האזורית עמק יזרעאל
המועצה האזורית עמק יזרעאל
(צילום: פרטי)
את הפיילוט ילוו משרד הרווחה וארגון הג'וינט, הן מקצועית והן בתמיכה כספית, על ידי ד"ר לילך קריסי. הוא יפעל במשך שלוש שנים ויוטמע לאחר מכן בעבודת הרווחה, באמצעות ליווי של תחום מנהל מוגבלויות והשירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה. בתוך שנה מהיום מבטיחים במועצה יהיו יותר הזדמנויות חברתיות לילדים עם צרכים מיוחדים ויינתן חיבוק גדול ורחב יותר, שיקל על המשפחות את ההתמודדות עם גידול ילד מיוחד.
אתי גפן, מנהלת אגף קהילה ורווחה: "כיום, היחס לאנשים עם מוגבלויות מבוסס על מושגים של צדק וזכות וברוח זו אנו פועלים".
באירוע החגיגי להשקת המרכז אמר ראש המועצה, אייל בצר: "אני בטוח שבאגף קהילה ורווחה ישכילו לבנות מודל, שיהווה דוגמא ומופת לכל הרשויות האזוריות בארץ. בסופו של דבר תהיה לכם, ההורים, כתובת ברורה לאורך כל הדרך".
פרסום ראשוני: 15:11 , 09.03.20