בניה חדשה בגלבוע: השבוע הוקדם פרסום חוברת המכרז לבנייה חדשה בכפר מוקייבלה. השבוע התבשרו במועצה כי ברשות מקרקעי ישראל, נענו לבקשת ראש המועצה, ובמקום בחודש אוקטובר, החלו כבר השבוע פעולות השיווק של 29 מגרשים, עליהם יבנו 67 יחידות דיור חדשות. תחילת שיווק הקרקעות, מסכמת עבודה מאומצת שנעשתה בגלבוע בשנתיים האחרונות, במטרה מוצהרת להקמתם של כ- 100 יחידות דיור חדשות במוקייבלה, עוד במהלך השנה הנוכחית (2018), בנייה שתהווה שכונה חדשה של משפחות וזוגות צעירים.
מוקייבלה (צילום: דוברות המוא"ז הגלבוע)מוקייבלה (צילום: דוברות המוא"ז הגלבוע)
מוקייבלה (צילום: דוברות המוא"ז הגלבוע)
(מוקייבלה (צילום: דוברות המוא"ז הגלבוע))
עובד נור, ראש המועצה: "שנים רבות של קיפאון הגיעו לסיומם, ומבשרות תקווה גדולה גם לתושבי מוקייבלה. לאחר עבודה מקצועית מאומצת שלנו, בשיתוף התושבים, החל שיווק המגרשים, כאשר אנו כבר עמלים במקביל על קידום מתחמים נוספים לבנייה. בניית השכונה החדשה היא לא רק פתרון נדל"ני, אלא משקפת תהליך פנים חברתי של לכידות קהילתית מרשימה. מעתה גם לצעירי מוקייבלה יש אפשרות להקים בית בכפר בו גדלו וחיות משפחותיהם".
שיווק יחידות הדיור מתבצע באתר של רמ"י, כאשר בשלב זה משווקים- 29 מגרשים עליהם יבנו 67 יחידות דיור. חוברת המכרז שפורסמה, מאפשרת לתושבים להכיר וללמוד את פרטי המכרז, לצורך הגשת הצעות. שווק הקרקע יעשה בהתאם להוראות רמ"י, והוא מיועד עבור תושבי מוקייבלה המחזיקים בתעודת זכאות מטעם משרד השיכון (מחוסרי דיור). בהתאם לבקשת כל הגורמים- תינתן קדימות לבעלי תעודת נכה, בהגרלת 10% מהמגרשים המוצעים במכרז.