אב עתר לבית המשפט לענייני משפחה בטבריה בבקשה לבטל את תשלום המזונות לבתו, נערה שאינה נמצאת איתו בקשר, וטען שהיא "ילדה מורדת". סגן נשיא בית המשפט, אסף זגורי, קיבל את עמדת האב וביטל את אכיפת החיוב במזונות.
ביהמ"ש קבע: האב לא ישלם מזונות לבנו הנכה
מפסק הדין שניתן לאחרונה עולה כי ההורים התגרשו לפני שנים אחדות. במסגרת ההסכם ביניהם נקבעו הסדרי ראייה עם הבת והאב חויב לשלם 400 שקל בחודש דמי מזונות עבור בתו, כאשר האם מקבלת עבורה קצבה משלימה מהמוסד לביטוח לאומי.
עוד עולה מפסק הדין כי זה כשלוש שנים לא מתקיימים בפועל הסדרי הראייה, והנערה אף סירבה לפגוש את אביה בנוכחות בית המשפט. לטענת האב, הקשר בינו לבינה נותק לחלוטין ביוזמתה, וכל ניסיונותיו לשקמו נדחו על־ידה באופן נחרץ.
האב הגיש נגד האם תביעה לביטול דמי מזונות, או לחלופין להפחתת דמי מזונות עבור בתו, בטענה שהיא מסרבת לכל קשר עמו. "הילדה דחתה את כל ההזדמנויות שניתנו לה והתחמקה באופן עקבי מפגישות קשר או טיפול, ולכן הינה בגדר ילדה מורדת", טען בבית המשפט.
לדבריו בתביעה, לא ייתכן שבתו תתנכר לו ותטרפד כל קשר עמו, ובמקביל תדרוש כי ישלם על צרכיה. האב אף הפנה לפסיקה קודמת שתומכת בעמדתו.
מנגד טענה האם כי לא ניתן לתלות בבתה כל אשָם וכי אין לייחס לה מרידה כלשהי, מאחר שהנתק בינה לבין האב נובע מהתנהגותו כלפיהן. באחד הדיונים גילתה האם שבתה מודעת לעתירת האב, אבל הדבר לא הניע אותה לחדש את הקשר עמו.
הבת אף אמרה לה שמבחינתה היא מעדיפה לצאת לעבוד ולהשיג את מזונותיה בעצמה, ובלבד שלא תהיה מחויבת לפגוש באביה. לדברי האם, היא נקטה כל אמצעי כדי לסייע לאב לחדש את הקשר עם בתו, וביקשה לדחות את התביעה.
"ככל שהקטינה מתבגרת, כך גם עניינים אלה הקשורים בתדמית הקשר שלה עם האב הופכים לחשובים יותר עבורה", קבע השופט. "מנגד, ככל שהיא מתבגרת, כך גם גוברת הציפייה ממנה לגלות בגרות, הבנה לנזקים מהיעדר הקשר ויכולת הבנה של האחר. בהקשר זה, אין ספק שקיימת אכזבה רבה ממנה".
השופט כתב בהחלטתו שמדובר בנערה דעתנית, שהחליטה על ניתוק הקשר ללא השפעה של האם, שדווקא ניסתה לשכנע אותה לחדש את היחסים עם אביה. באשר לאב קבע השופט כי פעל בכל דרך לשקם את הקשר, אך בהיעדר שיתוף פעולה, הוא לא הצליח.
השופט: "בנסיבות המקרה שבפניי הפכה האכיפה של הסכם המזונות המקורי ופסק הדין שאישר אותו לבלתי־מוצדקים ולא הגונים מבחינת האב. ביטול אכיפת החיוב במזונות לא יביא להרעה משמעותית במצבה של האם או של הקטינה, כאשר גם ללא חיוב זה תמשיך אם הקטינה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת תלויים".
השופט ביטל למפרע את אכיפת חיובו של האב במזונות הקטינה, החל ממועד הגשת התביעה.