המחצבה הנטושה בנחל תבור-דבוריה הפכה לפארק לרווחת התושבים והמטיילים. הקרן לשיקום מחצבות סיימה את עבודות השיקום במחצבת נחל תבור-דבוריה והפכה את בור הכרייה המלוכלך והמסוכן לפארק ירוק לרווחת המטיילים ותושבי האזור.
מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק
המחצבה, הממוקמת בסמוך לכביש 65, בקטע שבין עפולה לצומת גולני בקרבת היישוב דבוריה, פעלה במשך שנים רבות אך ננטשה כשחומר הגלם במקום אזל. במקום נותר בור כרייה שפגע בנוף והפך עד מהרה לאתר אליו הושלכה אשפה כמו גרוטאות וצמיגים ישנים. פסולת שכזו לא רק שפוגעת בנוף אלא גם עלולה להחמיר את הפגיעה בסביבה כתוצאה מחלחול של חומרים מסוכנים למי התהום.
הקרן לשיקום מחצבות, בשיתוף רשות הניקוז ירדן דרומי והישוב דבוריה, הגישה תוכנית שיקום מפורטת לאתר וקידמה את ביצוע העבודות בשטח. במסגרת השיקום פונתה הפסולת מהאתר ובוצעו עבודות עפר נרחבות על מנת לשקם ולמתן את הנזק שנגרם לטבע כתוצאה מהכרייה רבת השנים.
במקום הוסדרו דרכי גישה, שבילי טיול ונקודות תצפית, והוכשרו בריכות מים קטנות באפיק נחל תבור. כמו כן שוחזרה הצמחייה הטבעית שנפגעה במהלך הכרייה ובאתר נשתלו חורשת עצי אקליפטוס, צמחי גדות וצמחיה נוספת האופיינית לאזור, במטרה להשיב לו את המראה הפראי. בפרויקט הושקעו כמיליון שקלים והפארק צפוי להשתלב בציר טיול לאורך נחל תבור שעליו שוקדת רשות הניקוז ירדן דרומי.
"שיקום מחצבת נחל תבור-דבוריה היא פרויקט מרכזי של הקרן לשיקום מחצבות בשנתיים האחרונות", אמר יוסי וירצבורגר, יושב ראש הקרן לשיקום מחצבות. "המטרה שעמדה לנגד עינינו היא להפוך את האתר שנפגע כתוצאה מהכרייה וזוהם כתוצאה מהשלכת האשפה לאתר מזמין, שימשוך אליו מטיילים ומבקרים. לפיכך הושקעו מאמצים רבים בהכשרת דרכי גישה, שבילים ואטרקציות בשטח המשוקם והמחצבה הפכה לפארק ירוק ומזמין. בכך הגשמנו הלכה למעשה את חזון הקרן – שיקום של אתרי כרייה נטושים שיצאו ממעגל הייצור, והחזרה שלהם לרווחת הקהילה כאתרי טבע וטיול".
בישראל ישנן כאלף מחצבות נטושות ששימשו במשך שנים לכריית חומרי גלם לתעשיית הבנייה ולהקמת תשתיות. לאחר שחומר הגלם במחצבה אוזל, היא ננטשת על ידי בעליה. מלבד הפגיעה בטבע ובנוף, מחצבה נטושה עלולה להפוך עד מהרה לאתר בו משליכים פסולת באופן בלתי חוקי, או לאתר בו מצטברים מים שיוצרים מפגע תברואתי ואפילו עלולים להרעיל את מי התהום. מחצבה נטושה היא גם אתר מסוכן שהציבור מדיר את רגליו ממנו.
תפקידה הקרן הוא להחזיר שטחים שנחשבו אבודים לרווחת הציבור, על ידי שיקומם לטובת שטחי תיירות, פארקים לאומיים, מרכזי לימוד גיאולוגיים, אזורי תעשייה, שטחי ניקוז ושימושים נוספים לטובת הציבור כולו. מחצבות משוקמות משדרגות את האזור מבחינה סביבתית, ציבורית ונדל"נית ובכך משרתת הקרן האינטרס הלאומי והציבורי לשמירה על ערכי הטבע והאדם. ב-34 שנות פעילות הקרן שוקמו למעלה מ-200 מחצבות וחלקי מחצבות במדינת ישראל.