ראשי הרשויות בגליל מברכים על החלטת המועצה להשכלה גבוהה לאשר את הקמת בית הספר לרפואה על ידי אוניברסיטת בר אילן, ומקווים כי עתה תעמוד ממשלת ישראל מאחורי הסיסמאות לקדם את הפריפריה בגליל ותקצה לצורך כך את התקציבים שהובטחו. ההחלטה התקבלה לאחר דיונים ארוכים בדבר האוניברסיטה אשר תתן חסות לפקולטת הרפואה החדשה שתוקם בגליל.
ראש המועצה אזורית הגליל העליון, אהרון ולנסי, שפועל בפורום הגליל המזרחי להקמת בי"ס לרפואה בצפת ציין כי "החלטה זו יכולה להיות נקודת המפנה בעתיד הגליל כולו. עכשיו אנו מקווים שהממשלה תוציא לפועל את ההחלטות שהיא עצמה קיבלה, תקצה את התקציבים ההכרחיים לצורך זה, תגדיל את התקנים בבתי החולים בצפון ותשדרג את מערך הבריאות כולו".
כזכור, לפני כשנה וחצי החליטה הממשלה להקים את הפקולטה החמישית בארץ לרפואה, זאת עקב מחסור חמור ברופאים. עוד החליטה הממשלה כי בי"ס יוקם במורדות הדרומיים של העיר צפת, כמקום מרכזי בלב הגליל, שיאפשר גישה לסטודנטים מהאזור כולו. צעד זה נועד לחזק את אזור הגליל, למשוך משפחות צעירות לגליל ולייצר מקומות תעסוקה איכותיים בגליל.