המשרד להגנת הסביבה הודיע, כי הוא מברך את איגוד ערים גליל מזרחי וגולן, המפעיל את מטמנת תאנים, על קידום פרויקט לייצור חשמל מהביו-גז המצוי בפסולת המוטמנת באתר. לדברי אברי לכמן, ראש האגף לטיפול בפסולת מוצקה במשרד, הפרויקט יביא להפחתת פליטת גזי החממה הנפלטים לאטמוספירה ולשיפור באיכות האוויר.
לכמן אף קורא למינהל מקרקעי ישראל לתמוך בפרויקט ולקדם אותו, כדי לקדם באמצעותו את השימוש באנרגיה חליפית ואת השיפור באיכות הסביבה.
במכתב ששלח למנכ"ל המטמנה ואיגוד הערים גליל מזרחי וגולן, אביהו ביאלי, הביע לכמן את תמיכת משרדו בפרויקטים להפקת חשמל מפסולת, דוגמת זה המתבצע במטמנת תאנים, והוסיף כי המשרד להגנת הסביבה תומך בטיפול בביו-גז הנפלט מאתרי הפסולת, בשל הפוטנציאל שלו לגרימת מפגעים סביבתיים ובטיחותיים. "טיפול בגז ושימושו לייצור אנרגיה, מונע את פליטתו החופשית לאטמוספרה ומנצל אותו כמשאב חלופי לייצור חשמל ירוק", כתב לכמן.
מנכ"ל מטמנת תאנים, אביהו ביאלי: "תמיכת המשרד להגנת הסביבה, כמו גם תמיכתו בפרויקט של משרד הבריאות, חשובה לנו מאוד ואני מקווה שתסייע בהסרת החסמים לקראת הקמתו של פרויקט הפקת החשמל מפסולת, אשר תועלתו הן בייצור החשמל והן בהפחתת פליטה מיותרת של גזי חממה. מדובר בפרויקט שרבים כמוהו פועלים ברחבי העולם וזוכים לתמיכת הארגונים הירוקים המבינים את הפוטנציאל הטמון בהם להפקת אנרגיה מתחדשת. אנו מקווים כי גם מינהל מקרקעי ישראל יבין את החשיבות שבעידוד ייצור אנרגיה חליפית וירוקה ויסייע לנו להוציא את הפרויקט אל הפועל במהירות המרבית".