בנייה חדשה במגדל העמק (צילום: דובורות מגדל העמק)בנייה חדשה במגדל העמק (צילום: דובורות מגדל העמק)
בנייה חדשה במגדל העמק (צילום: דובורות מגדל העמק)
(בנייה חדשה במגדל העמק (צילום: דובורות מגדל העמק))
משפחות ממגדל העמק, שבבעלותן דירה, יזכו בקרוב לנסות את מזלן בתכנית חדשה שתעניק להם את הזכות להשתתף בהגרלות לרכוש דירה חדשה מוזלת במסגרת מסלול חדש הנקרא 'מחיר למשתפר', המיועד למשפרי דיור בלבד.
התכנית החדשה תאפשר לתושבים בעלי דירה המתגוררים בעיר המעוניינים להחליף את דירתם בדירה חדשה. כזכור, משפרי הדיור לא קיבלו מענה במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן", המיועדת למחוסרי דיור.
הזכאים להשתתפות בתוכנית הם מי שבבעלותם דירה בשש השנים האחרונות, המתחייבים למכור את דירתם בתוך שנה מרגע האכלוס. כידוע, משפרי הדיור, במגדל העמק בפרט ומדינת ישראל בכלל, מהווים את החלק הארי של שוק רוכשי הדירות, ואלו יזכו להנחה על מחיר הקרקע, בתמורה להתחייבותם למכור תוך שנה את הדירה היחידה שבבעלותם.
הקרקעות ישווקו במהלך השנה הקרובה באזורי עדיפות לאומית בפריפריה וקווי עימות שחלק מהשטחים אינם עומדים בקריטריונים המתאימים לשיווק במסגרת תוכנית מחיר למשתכן המגדיר בנייה רוויה, ולפי הערכות הגורמים המקצועיים במשרד הבינוי והשיכון, מלאי השטחים המתאימים לתוכנית לא יאפשר בנייה של יותר מ-3,000 יחידות דיור בשנה בכל הארץ וכ-200 יחידות במגדל העמק.
יחידות הדיור בתכנית כוללות דירות במבנים של 3-2 קומות ומבנים צמודי קרקע, הכוללים גם דופלקסים, דירות גן ופנטהאוזים. בנוסף, היא כוללת דירות עליהן ויתרו זוכים ב"מחיר למשתכן".
שר האוצר משה כחלון צפוי לחתום על אישור התוכנית בשבועות הקרובים, ולהוציאה לפועל, בשיווקים ראשונים שצפויים במגדל העמק, אילת, כרמיאל, קריית שמונה, ירוחם, שדרות ואחרות.
בתוך כך ממשיך ראש העירייה אלי ברדה לטפל בסוגיית המכרז של 90 מגרשי "בנה ביתך" כדי להגיע לנוסחה מקובלת שתיתן עדיפות מקסימלית הן למשפרי דיור והן למחוסרי דיור שהינם תושבי מגדל העמק.