הרשות להתחדשות עירונית מקדמת בימים אלה תוכנית מפורטת לעיבוי ציר דרך עכו, תוך כוונה להכפיל ויותר את מספר יחידות הדיור לאורכו באמצעות פרויקטים של תמ"א 38 ופינוי-בינוי. לאורך הציר, שאורכו 5 ק"מ, המחבר את קרית מוצקין לקרית ביאליק, יש כ-9,000 יחידות דיור. עם אישור התוכנית והוצאתו לפועל, ייבנו לאורך הציר עוד 11 אלף יחידות דיור. כן מתוכנן שינו מהותי של הציר, הוספת שטחים ירוקים ושטחים מסחריים, תוך הפיכת הציר לעורק תנועה תוסס וחי.
2 צפייה בגלריה
במסמך מומלץ לקדם סלילת שבילי אופניים. דרך עכו
במסמך מומלץ לקדם סלילת שבילי אופניים. דרך עכו
במסמך מומלץ לקדם סלילת שבילי אופניים. דרך עכו
( צילום: נחום סגל)
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית החלה בשנת 2019 בקידומם של מסמכי מדיניות תכנון, הקובעים עקרונות לציפוף והתחדשות עירונית לאורך צירי מתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) ברחבי הארץ.
מסמך של הרשות, שהגיע למיינט קריות מסביר את היעדים: "תכנון לאורך צירי תנועה ראשיים מאפשר התחדשות של מרקמים עירוניים ותיקים, וכן תוספת יחידות דיור בתמהיל מגוון לצד מסחר, שטחי ציבור ושימושים נוספים".
נכון להיום, הרשות מקדמת ארבע תוכניות מדיניות ותוכנית מפורטת אחת, שמטרתן לקבוע את כיוון ההתפתחות האורבני, בשותפות מלאה עם הרשויות המקומיות, לשכות התכנון המחוזיות של מנהל התכנון והמנהלות העירוניות להתחדשות עירונית.
אחד מחמשת הצירים בארץ שמתוכנן במסגרת זו הוא ציר דרך עכו, ציר המטרונית שמפריד בין קרית ביאליק וקרית מוצקין. במסמך של הרשות נכתב: "ציר תחבורה ציבורית מרכזי באזור הקריות – בעל פוטנציאל התחדשות לכדי שדרה עירונית איכותית ואינטנסיבית: הציר יהיה שלד מחבר בין שתי הערים ותשתית להתחדשות עירונית וייצור מרחב מעודד הליכה, עירוב שימושים וחיבורים מקשרים בין הרשויות (רשת ירוקה משלימה משולבת בשבילי אופניים).
2 צפייה בגלריה
במסמך מומלץ לקדם סלילת שבילי אופניים. דרך עכו
במסמך מומלץ לקדם סלילת שבילי אופניים. דרך עכו
הבנייה במקטע היא של שיכונים בני 3-4 קומות. דרך עכו
( צילום: נחום סגל)
גור נדלר, ראש אגף התכנון ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ציין בשיחה לידיעות המפרץ: "כבר בשנת 2018 הוחלט לקדם את תכנון הצירים המרכזים, והבנו שכדי לקדם התחדשות עירונית מוצלחת, יש צורך במערכת הסעת המונים משופרת. צוות מתכננים עבד שנה כדי לגבש מסמך ראשוני, שבו ניתוח מעמיק של המצב הקיים כמו גם המלצות ראשונות וחסמים אפשריים. אני מקווה שתוך שלושה חודשים כבר תהיה לנו תוכנית מפורטת, שעל בסיסה נוכל להתקדם".
הדוח הראשון שחובר בנושא ציר דרך עכו עוסק בניתוח המצב הקיים, לפי מקטעי הכביש, מיפוי אזורי המגורים ואזורי התעסוקה, כמו גם את המגרשים הריקים שעליהם ניתן לקדם בנייה בקלות. את צוות התכנון הוביל משרד 'א. מזור אדריכלים ומתכנני ערים' בשיתוף משרדים נוספים בתחום השמאות, אדריכלות נוף, תכנון תחבורה ועוד. המסמך קובע כי ההתחדשות העירונית תתבצע במספר דרכים: התחדשות מבנה בודד (מתווה תמ"א 38), התחדשות במסגרת מתחמים של פינוי-בינוי, מתן תמריצים כמו הענקת קרקעות משלימות על ידי משרדי ממשלה ורשויות, התחדשות מינורית - מתן תקציבים לחידוש חזיתות והוספת מרפסות.

שבילי אופניים

התוכנית הבסיסית מתייחסת לקטע הכביש בין צומת הצריף לצומת אפק, באורך 5.4 ק"מ. נכון להיום, הבנייה במקטע זה היא של שיכונים בני 3-4 קומות מעל קומת מגורים, ובנייה נמוכה עד 3 קומות. לאורך הציר יש מרכזים מסחריים שפועלים בצמתים, כמו צומת מוצרט, צומת צבר והקריון. יחידות דיור קיימות: 9,000, פוטנציאל מוערך לבנייה, על מתחם של 3,200 דונם: 11 אלף. התוכנית מתייחסת לא רק לבניינים שבדרך עכו אלא גם לבניינים שבמרחק 150 מטר עד 300 מטר מהציר הראשי, כלומר רחובות צמודים לדרך עכו, בקרית ביאליק (רחוב קק"ל ופלמ"ח, בין השאר) ורחוב קדיש לוז בקרית מוצקין. ההצעה היא להאריך את התוכנית צפונה, תוך הכללת אזור התעשייה בצור שלום.
התוכנית מחלקת את הציר לארבעה מקטעים שונים: אזורי התעסוקה הצפוניים וצור שלום, אזור צפוני (מגורים, קרית מוצקין וקריון בקרית ביאליק), אזור מרכז (צבר ומוצרט) וצמתים ראשיים ושדרות עירוניות והקטע הדרומי (ביאליק דרום) ובו בלוקים ושיכונים.
בסיכומים שהוגשו יש הבדלים בין המצב בקרית ביאליק לקרית מוצקין. כך, למשל, בביאליק, בשל רוויה מבחינת היצע הדירות ומחירי מחיר למשתכן, אין כדאיות רבה לקידום התחדשות עירונית, והעירייה אינה מקדמת פרויקטים של תמ"א 38 בהריסה. לדעת מחברי המסמך, התחדשות משמעותית בקרית ביאליק אפשרית בעיקר באמצעות עיבוי מתחמים קיימים, כאשר יש סבירות ליצירת מתחם משמעותי בצומת צבר, בהישענות על המרכז המסחרי.
בקרית מוצקין מצאו המתכננים כי כבר יש פרויקט ראשון של התחדשות עירונית, ויש מקום להתחדשות עירונית בשל הביקושים הגבוהים. גם בקרית מוצקין ממליצים המתכננים להגדיל את אחוזי הבנייה באזור צבר, תוך עירוב בין מגורים למסחר ותעסוקה. גם במוצקין מומלץ לקדם פרויקטים של מגורים להשכרה וכן פיתוח מדורג במטרה להעלות את היקפי הבנייה לאורך התוואי באופן הדרגתי.
במסמך מומלץ לקדם סלילת שבילי אופניים תוך מתן העדפה לתנועה הלא ממונעת, באמצעות הגדלת המדרכות והצללתן, וכן ליד כל תחנות המטרונית יהיו מתקנים לקשירת אופניים.
המתכננים קובעים גם את המתחמים החדשים שיש לקדם: שכונת ביאליק דרום, שטח בית הספר ביאליק, בקרית ביאליק תוך ניצול שטח בית הספר כשטח משלים עבור התחדשות עירונית לאורך הציר, אולם הספורט של אורט ביאליק, שלדעת המתכננים יש להעביר תוך ניצול מקומו על הציר, ועוד. לדעת המתכננים יש להעדיף את שכונות הקצה, צור שלום בצפון (אם אכן התוכנית תוארך צפונה ותכלול את השכונה הזו) וביאליק דרום.