במועצה אזורית מגידו החל ביצוע שלב ראשון בתוכנית לניהול תנועת מבקרים באגן נחל השופט.
מרחב נחל השופט סובל מתנועה אינטנסיבית של כלי רכב וטרקטורונים הפוגעים במרקם הקרקע, בבתי הגידול ובחוויית המבקרים באזור.
צילום: דוברות מגידוצילום: דוברות מגידו
צילום: דוברות מגידו
(צילום: דוברות מגידו)
לפיכך, המועצה האזורית והמרחב הביוספרי מגידו, בשיתוף עם קק"ל מקדמים תכנית כוללת לניהול תנועת המבקרים באגן נחל השופט, במסגרת התוכנית נעשות פעולות בשטחים הפתוחים והסדרת חניות וחניונים ייעודיים.
צילום: דוברות מגידוצילום: דוברות מגידו
צילום: דוברות מגידו
(צילום: דוברות מגידו)
השלב הראשון בביצוע התוכנית החל ממש בימים אלה וכולל עבודות לחסימת תנועת כלי רכב מוטוריים באזורים שאינם מותרים לנסיעה במעלה הנחל, בשטח בין מושב עין העמק לחוות 'עמק השלום'. העבודות מתבצעות על ידי רשות ניקוז ונחלים קישון.