לאחרונה אושר תיקון לחוק האזרחים הוותיקים לפיו אזרחים ותיקים בני 80 ומעלה לא יידרשו להמתין בתור לקבלת שירות ציבורי. התיקון לחוק קבע כי שירות ציבורי, ועיריות נכללות בהגדרה זו, יינתן לאזרח ותיק מעל גיל 80, לפי בקשתו, בלא המתנה בתור (כאשר אין המדובר בתור שנקבע מראש).
מיישמים את החוק (צילום: שרון צור)מיישמים את החוק (צילום: שרון צור)
מיישמים את החוק (צילום: שרון צור)
(מיישמים את החוק (צילום: שרון צור))
על פי התיקון לחוק, על האזרח הוותיק לפנות בעת העמידה בתור לאחראי על התור ולבקש לקבל את השירות ללא תור. האחראי על התור רשאי לבקש מהאזרח הוותיק להציג תעודה להוכחת גילו, כדי לוודא את זכאותו לקבל שירות ללא תור. התיקון לחוק כמעט ולא מיושם בישראל, בעיקר בגלל חוסר מודעות, הן מצד האזרחים הוותיקים אשר אינם מודעים לכך שעליהם לדרוש את הזכות החוק מקנה להם, והן מצד המוסדות המעניקים את השירות.
בעיריית מגדל העמק החליטו להרים את הכפפה, להבליט את הזכות המוענקת לוותיקים מכוח החוק ולסייע בהעלאת המודעות לחוק הן בקרב השירותים והן בקרב האזרחים הוותיקים הבאים בשערם.
מהעירייה נמסר כי ראש העיר אלי ברדה פנה לכל המסגרות המעניקות שירות ציבורי בישוב וביקש ביקש שיתלו שלטים המבהירים לאזרחים המבוגרים את זכותם לפטור מהמתנה בתור מעל גיל 80, הן בשל המחויבות המוסרית והן בשל כיבוד החוק.
ברכה בן סדון, מנהלת המדור לאזרחים ותיקים: "אני מברכת על יישום חוק ערכי וחשוב זה שבא להקל אל האוכלוסייה המבוגרת במגדל העמק בקבלת השירותים. אין לי ספק שבזכות פעולה זו הדבר יהפוך לנורמה חברתית במגדל העמק".
מומי בן סימון, מנהל האגף לשירותים חברתיים והממונה על תחום האזרחים הוותיקים ברשות: "תיקון החוק הקורא למתן שירות ציבורי לוותיקים בלא המתנה בתור מהווה תיקון מוסרי חשוב מאין כמותו ומזכיר לנו את היחס הראוי שעלינו להפגין כלפי אזרחנו הוותיקים".