הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את הדוח העדכני של האוכלוסייה ביישובים ממנו עולה כי עפולה חצתה לראשונה את רף ה-50 אלף.
שכונת רובע יזרעאל (צילום: עיריית עפולה)שכונת רובע יזרעאל (צילום: עיריית עפולה)
שכונת רובע יזרעאל (צילום: עיריית עפולה)
(שכונת רובע יזרעאל (צילום: עיריית עפולה))
לפי המדד האחרון עמדה עפולה על קצת יותר מ־49 אלף תושבים ובמדד האחרון שפורסם בימים האחרונים ומתייחס לסוף שנת 2018 עומדת עפולה כבר על 51,737 אלף תושבים. חשוב לעדכן כי הלמ"ס עורכת אומדני אוכלוסייה לסוף שנה המבוססים על מפקדי אוכלוסין תקופתיים כאשר מפקד האוכלוסייה האחרון נערך לפני כמה שנים.
אומדן אחר שבו משתמשים לבחינת כמות אוכלוסייה הוא מרשם התושבים של משרד הפנים שבו עומד מספר התושבים בעפולה על 57,065 אלף נכון לחודש יולי 2019. ההבדלים הניכרים בין שני המקורות נובעים מאופן בניית הקבצים ועדכונם; בלמ"ס בונים קובץ המתבסס על מפקדי אוכלוסין שנתיים כאשר הנתונים האחרונים משנת 2015 מתבססים על מפקד שנערך לפני יותר מעשור (2008), ואילו במשרד הפנים מתייחסים לכל התושבים הרשומים כתושבי עפולה בתעודת הזהות שלהם.
יש לציין כי על פי משרד הפנים רק בחודש האחרון עלה מספר התושבים בעפולה בעוד 376, כאשר גידול חל בכל השכונות כולל הוותיקות: ברובע יזרעאל עלייה של 229 תושבים, ב־c1 עלייה של 71 תושבים, בגבעת המורה נרשמה עלייה של 40 תושבים, בעפולה עילית עלייה של 41 תושבים ואילו עפולה תחתית שומרת על איזון מוחלט.