האם גם ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, האיש אשר על פי חזונו הוקמה העיר נצרת עילית, נהג להתבלבל בשמה של העיר ובטעות קיצר וכתב את שמה של העיר השכנה נצרת? שני מסמכים נדירים שנכתבו על ידי בן גוריון - האחד בכתב ידו - ונמצאו בארכיון העירייה מציינים את שמה של העיר נצרת למרות שהם ממוענים לראש עיריית נצרת עילית.
המסמך הראשון הוא מתאריך 31 במאי 1963. בן גוריון כותב למנחם אריאב ששימש באותה תקופה כמזכיר ההסתדרות בעיר מכתב תשובה על בקשה בנושא הרחבת התעסוקה בעיר. "לצערי לא יכולתי לענותך מיד", כותב בן גוריון ומבטיח כי "בראשית השבוע הבא אדבר על צורכי נצרת עם שר מסחר ותעשייה, שר העבודה ושר הפיתוח". השימוש במילה נצרת חוזר על עצמו פעם נוספת במכתב למרות שהוא ממוען למזכיר ההסתדרות בנצרת עילית. "אני מכיר כי נצרת זקוקה וראויה לטיפול מיוחד", כותב בן גוריון.
בעירייה אומרים כי בן גוריון, כמו רבים אחרים שממשיכים לטעות גם כיום, התבלבל סמנטית בשמות שתי הערים. "הוא ציין במכתב את העלייה המתרחבת ואת הצרכים ההולכים וגדלים של העיר כך שברור שהוא ידע כי מדובר בנצרת עילית ולא התכוון לנצרת", נמסר מדוברות העירייה.
מכתב נוסף משנת 1963 נכתב בכתב ידו של בן גוריון. במכתב בן גוריון מתנצל על שלא עלה בידו להיענות להזמנה של אריאב לבקר בעיר נצרת עילית אך בהמשך הוא כותב על ביקור בעיר נצרת.
מסמך שכתב בן גוריון | באדיבות ארכיון עיריית המצרת עיליתמסמך שכתב בן גוריון | באדיבות ארכיון עיריית המצרת עילית
מסמך שכתב בן גוריון | באדיבות ארכיון עיריית המצרת עילית
(מסמך שכתב בן גוריון | באדיבות ארכיון עיריית המצרת עילית)
בעירייה רואים במכתבי בן גוריון אסמכתה נוספת לצורך ההיסטורי בשינוי שמה של העיר. "בן גוריון טעה בשנות ה־60 וגם ביבי טעה ב־2019, שום דבר לא השתנה בין השנים הללו בכל מה שקשור לבלבול הכרוני בין שתי הערים נצרת ונצרת עילית", נמסר בתגובת העירייה. כמו כן צוין כי גם חברי הוועדה במשרד ראש הממשלה שדנו בנושא שינוי שמה של העיר, היו תמימי דעים בצורך הדחוף לבצע את השינוי. חברי הוועדה המליצו על השם נוף הגליל ולמרות שהשינוי אושר על ידם, ראש העיר רונן פלוט נחוש בדעתו להביא את הסוגיה גם להכרעת התושבים באמצעות הצבעה בקלפי. הדבר יתבצע ככל הנראה אחרי יום העצמאות.