בבדיקה שנערכה הבוקר על ידי פקחי רשות הכינרת, בתעלות המערביות מזרחיות של הירדן, נרשמת ירידה בגובה המים של 90 ס"מ, עקב העלייה בטמפרטורות והפסקה בגשמים.
עדיין קיימות זרימות טובות של מים בנחלים אל הירדן והכינרת. ברשות הכינרת מקווים כי המערכת החורפית הגשומה תחזור בשבוע הבא ותוסיף עוד מים לשטחי החקלאות, הנחלים, המאגרים והאקוויפרים וכמובן לכינרת, שעדיין חסרים בה 5.4 מטרים עד לגובה המפלס.
בנתוני רשות המים הבוקר- נרשמה עלייה נוספת במפלס של 5.5 ס״מ מאתמול. המפלס עומד על 214.185- .