מאמצים עצומים מושקעים בתקופה האחרונה על ידי ח''כים, ראשי ''שדולת הגליל'' בכנסת וכן ארגון 'לב גליל', ראשי רשויות ערים בצפון על מנת להבטיח את המשך הפרויקט החשוב: התכנית הלאומית לצפון.
יצוין כי במסגרת המאמצים פועלים הח''כים עם ארגון 'לב בגליל' במספר מישורים במוקדי קבלת ההחלטות.
אופיר שיק (צילום: שרון צור)אופיר שיק (צילום: שרון צור)
אופיר שיק (צילום: שרון צור)
(אופיר שיק (צילום: שרון צור))
התכנית הלאומית לצפון כבר מניבה פירות, יוצרת תהליכים משמעותיים אך היא ללא ספק רק בראשיתה. היטיב לתאר זאת אופיר שיק מנכ''ל ארגון 'לב בגליל': "הבטחת המשך קיומה של התוכנית הלאומית לצפון לפחות בעוד שלוש שנים היא מתבקשת ונדרשת. מציאות בת 70 שנים אי אפשר לחולל בה שינוי ללא תכנית ארוכת טווח. לחולל שינוי לוקח זמן. אנו רואים ניצני שינוי ורוחות טובות יותר בפרויקטים מסוימים, ברם דרך ארוכה עוד לפנינו ולכן כולנו, מראשי יישובים דרך חברי שדולת הגליל פועלים להבטחת הארכת התוכנית והטמעת התוספות הנדרשות בה".
התכנית הלאומית לצפון הינה תוכנית בעלת משמעות לאומית אשר מובילה קטרי צמיחה משמעותיים לקיומו, פיתוחו ושגשוגו של הצפון. עיקר ההתמקדות הינה בנושאי צמצום פערים בתחומי בריאות, תעסוקה וביטחון.