מתעוררות ליום חדש מאגר כפר יהושוע //
(צילום: עמרי אילת)(צילום: עמרי אילת)
(צילום: עמרי אילת)
((צילום: עמרי אילת))
עם הפנים לחקלאות שדות מושב נהלל //
צילום: מרינה פורמן-לויצילום: מרינה פורמן-לוי
צילום: מרינה פורמן-לוי
(צילום: מרינה פורמן-לוי)
יש לנו גביע אצטדיון הכדורגל בעפולה //
צילום: אבי רביבוצילום: אבי רביבו
צילום: אבי רביבו
(צילום: אבי רביבו)
קרן שמש חורפית מושב כפר יהושע //
צילום: גלעד בן שץצילום: גלעד בן שץ
צילום: גלעד בן שץ
(צילום: גלעד בן שץ)
רגע חושבים האגם הלאומי כנרת //
צילום: שרון צור
(צילום: שרון צור)
מחפש רחמים שדרות ארלוזורוב עפולה
צילום: אמיר לבוןצילום: אמיר לבון
צילום: אמיר לבון
(צילום: אמיר לבון)