בישיבת מועצת עיריית נצרת עילית שלא מן המניין שנערכה השבוע הודח אלכס גדלקין מתפקידו כסגן וממלא מקום ראש העיר. גדלקין, כמו גם חברי האופוזיציה במועצת העיר, לא נכח בישיבת ההדחה וההחלטה אושרה פה אחד על ידי עשרת חברי הקואליציה. בישיבה נטען כי ההחלטה להדיח את גדלקין נבעה מ"שינויים במבנה הקואליציוני, צורך ביציבות שלטונית, צורך בחלוקה מחודשת של תחומי האחריות והסמכות בקרב נבחרי הציבור וצורך בהרחבת שיתוף הפעולה בין קובעי המדיניות וטובתה של העיר".
גזר הדין של שמעון גפסו: אין קלון ראש עיריית נצרת עילית לשעבר: "גפסו נוקם בי"
"המהלך הזה היה צפוי", אמר גדלקין בתגובה השבוע, "כשאתה מהווה איום פוליטי על אדם מסוים הוא יעשה הכול כדי לקצץ לך את הכנפיים, גם אם זה יבוא על חשבון הציבור ותושבי העיר".
בתוך כך, פרקליטות מחוז צפון החליטה השבוע לגנוז כמה תלונות שהתקבלו נגד גפסו. בשלוש מהן נחקר גפסו בחשד לעבירה על חוק הגנת הפרטיות ופגיעה בפרטיותם של גזבר העירייה, מבקר הפנים וחבר מועצת העיר. מהפרקליטות נמסר כי שלושתן נגנזו משום שמדיניות הפרקליטות היא להגיש כתבי אישום כאשר הפגיעה בפרטיות חמורה יותר מזו שבוצעה במקרים אלו.
בפרשייה נוספת נחקר גפסו בחשד לעבירות של שוחד ומרמה והפרת אמונים בנוגע למתחם ברודני, אולמי גרנד פלאס, אולם התלונה נגנזה מחוסר ראיות מספיקות.
בתלונה נוספת נחקר גפסו בחשד לעבירה של מרמה והפרת אמונים בנוגע לפרסום טיוטת דוח מבקר הפנים של העירייה, אך התיק נסגר. בתיק נוסף שנסגר מחוסר ראיות נחשד גפסו בחדירה למחשב ולהחזקת נכס שהושג בעוון, לאחר שעלה חשד כי חדר למחשבו של גזבר העירייה.
גפסו הורשע לאחרונה בעבירת שוחד ונגזרו עליו שישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות. ערעור שהגישה המדינה על קולת העונש ועל אי הטלת קלון בגין ההרשעה תלוי ועומד בבית המשפט העליון. כמו כן מנהלת נגדו הפרקליטות תיק נוסף שבו הוא מואשם בעבירת שוחד אחרת. בעקבות בקשה שהגישה המדינה להשעייתו יצא גפסו לחופשה מתפקידו עד תום ההליך המנוהל נגדו כיום.