ארבע סטודנטיות להנהלת חשבונות מהצפון יפוצו על ידי המכללה המשותפת בעקבות תביעה שהגישו נגדה, ובה טענו לשורת ליקויים ולהתבטאות בוטה ומשתלחת של אחד המרצים כלפיהן.
מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק
מפסק הדין, שהתקבל בבית משפט השלום בקרית שמונה, עולה כי הסטודנטיות דרשו מהמכללה, שכיום כבר לא פועלת בעיר, פיצוי בסך 295,048 שקל.
התובעות טענו כי המכללה לא קיימה מבחני קבלה לצורך 'סינון', שיעורים רבים בוטלו, תנאי הלימוד לא היו ראויים, והמרצה איחר לשיעורים וניהל את הקורס ברמה מקצועית ירודה, תוך שימוש בלשון בוטה. לטענתן בתביעה, הוא אף 'המליץ' להן לקבל טיפול פסיכולוגי. כמו כן, גרסו הסטודנטיות כי הקורס התארך בחצי שנה מעבר למובטח וכי בדיעבד התחוור להן שהקורס אינו בפיקוח משרד התמ"ת.
בכתב ההגנה טענה המכללה כי בשל סגירת קמפוס קרית שמונה והעברת המסמכים לארכיון לא עלה בידיה לאתר חלק ניכר מהמסמכים הנוגעים לאופן התנהלות הקורס.
המכללה טענה כי אין כל בסיס לטענה כי הקורס לא פוקח בידי משרד התמ"ת, וכי במהלך הקורס לא הועברה לידיה שום תלונה בעניין המרצים. בית המשפט החליט לקבל חלקית את תביעת הסטודנטיות. למרות טענות המכללה כי אינה אחראית לדברי המרצה, נקבע ששתיים מהן זכאיות לקבל מהמכללה פיצוי בסך 8,000 שקל בגין התבטאויותיו.
בית המשפט קבע כי הלימודים אכן נערכו בתנאים פיזיים בעייתיים ובלתי הולמים וכי לא סופקו לסטודנטיות תנאי לימוד הכרחיים, וכן קבע כי על המכללה לפצות אותן בגין התארכות הקורס מעבר לנדרש.
הסכום הכולל שבו פוצו התובעות עמד על 40,666 שקל, בתוספת 5,500 שקל להוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. עם זאת, בית המשפט ציין כי לא שוכנע שמדובר בניסיון של המכללה להוליך את הסטודנטיות ואת יתר התלמידים שולל, אלא במחדלים נקודתיים שנפלו במהלך הקורס.
מ'המכללה המשותפת' לא התקבלה תגובה.