בית המשפט בקצרין חייב את רשות השידור לשלם לתושב הצפון פיצויים בסך 3,000 שקל, בגין הליכי גבייה שנקטה נגדו, אף שלא החזיק ברשותו מכשיר טלוויזיה.
במסגרת התביעה שהגיש האיש נגד רשות השידור, הוא דרש לקבל מהרשות פיצויים בגין עוגמת נפש, נזקים והוצאות שנגרמו לו לטענתו בשל ההליכים המשפטיים שנקטה נגדו רשות הציבור לגביית אגרת טלוויזיה, וזאת על אף שטען שהתגורר עם אמו ולא החזיק בדירתו מקלט טלוויזיה משלו.
פאולה עבדול מאכילה חיות בצפון מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק
מפסק הדין שניתן לאחרונה בבית המשפט לתביעות קטנות בקצרין, עולה כי בתחילה הגישה רשות השידור נגד האחש תביעה בגין אי תשלום אגרת טלוויזיה, אולם התובע טען כי מכשיר הטלוויזיה שהיה ברשותו בעבר, הועבר עם גירושיו בשנת 2005 לגרושתו, ומאז הוא מתגורר עם אמו, אשר פטורה מתשלום האגרה מכיוון שהיא אזרחית ותיקה.
לנוכח טענותיו אלה, החליטה רשות השידור למחוק את התביעה, אולם האיש אשר חש כי נפגע וניזוק מההליכים המשפטיים שנקטה נגדו הרשות, החליט להגיש נגדה תביעה מטעמו, במסגרתה דרש פיצויים בגין הוצאות, עוגמת נפש ונזקים כספיים שנגרמו לו, לטענתו, וכמו כן תבע החזר אגרת טלוויזיה עבור השנים שבהן שילם את האגרה, למרות שלא החזיק, לטענתו, כל מכשיר טלוויזיה.
רשות השידור טענה מצדה, בין היתר, כי יש לדחות את התביעה, משום שתביעתה נגד התובע כבר נמחקה קודם לכן, וכי התובע אינו זכאי לקבל כל החזר אגרה. שופטת בית המשפט לתביעות קטנות בקצרין, רבקה איזנברג, ציינה בדיון כי תביעתו של האיש מבוססת על הטענה לפיה רשות השידור התרשלה בנקיטת ההליכים המשפטיים נגדו, ומלכתחילה לא הייתה צריכה להגיש את תביעת החוב.
כלומר, היא הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה, ובכך גרמה לתובע נזקים ועליה לפצותו. כמו כן קבע בית המשפט כי האיש זכאי לקבל החזר בסך 1,098 שקל, עבור אגרות הטלוויזיה ששילם לרשות, וחייב את רשות השידור לשלם לתובע סך של 3,000 שקל בתוספת 400 שקל הוצאות משפט.
תגובת רשות השידור: "רשות השידור מכבדת ומקבלת את החלטת בית המשפט, ופעלה בהתאם לפסק הדין שניתן במקרה זה".