תושב פוריה שהורשע בגידול סמים זוכה מחמת הספק לאחר שהתברר כי התקיים הליך פלילי נגד אחיו בגין אותה עבירה, בלי שהדבר צוין בכתב האישום. האיש הגיש נגד המדינה תביעה לפיצוי בסך 100 אלף שקל, בגין הנזקים שנגרמו לו, לטענתו, עקב ניהול ההליך הפלילי נגדו, הכוללים לדבריו פגיעה שמו הטוב. הוא יפוצה ב- 32 אלף שקל.
מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק
מפסק הדין עולה כי בחודש אפריל 2000 הגישה המדינה שני כתבי אישום נפרדים לבית המשפט השלום בטבריה, אחד כנגד הנאשם והשני כנגד אחיו, במסגרתם נטען כנגד כל אחד מהם בנפרד, כי באותו יום בשנת 1999 נתפס בגינת ביתם בפוריה סם מסוכן מסוג קאנביס.
בספטמבר 2001 הורשעו שני האחים בהפרש של יומיים. בשנת 2001 עתר סנגורו של הנאשם לבית המשפט וביקש לבטל את הרשעתו, לאור ראיות חדשות שהגיעו לידיו, לפיהן התברר לו כי הנאשם ואחיו הואשמו והורשעו בדיוק באותה עבירה. הסניגור טען כי התביעה לא יידעה את בית המשפט שהתקיימו שני הליכים פליליים במקביל, נגד שני האחים בגין אותה עבירה.
כמה חודשים מאוחר יותר, בשנת 2002, זיכה בית המשפט את הנאשם מחמת הספק. כמו כן, הסכים השופט עם הסניגור, שטען כי בהליך שהתנהל כנגד התושב נפל פגם, שפגע ממשית בזכותו לניהול הליך ראוי.
הנאשם תבע את המדינה וטען כי כי ההליכים הפלילים שנוהלו נגדו פגעו בשמו הטוב וציין כי כבודו נרמס, וכי מאז הגשת כתב האישום נגדו היה נתון בחרדה כי יורשע בעבירה, בזמן שלא היה כל בסיס להאשמות שיוחסו לו. מנגד, טענה המדינה כי תביעתו של מוגזמת וכי לא התרשלה במסגרת ניהול ההליך הפלילי נגדו.
שופטת בית המשפט השלום בטבריה, רים נדאף, קבעה שזיכוי הנאשם נעשה כדין, ושהמדינה התרשלה בתפקידה, וחייבה את המדינה לשלם לנאשם פיצוי בסך 32 אלף שקל.