עובדת בכירה וותיקה במשרד החינוך בנצרת הפיצה דואר אלקטרוני שכלל תמונות ומסרים מילוליים פוגעניים על אודות מנהיגים ישראלים ואחרים, ואף השווה את המצב בעזה לשואה. העובדת נשפטה, ננזפה ונקנסה בידי בית הדין המשמעתי לעובדי מדינה, ובמהלך המשפט הביעה את צערה על המעשה.
אליאן חורי (54) עובדת בשירות המדינה כבר 32 שנים ומשמשת כמזכירת הלשכה של הממונה על החינוך הערבי במשרד החינוך בנצרת.
בית הדין המשמעתי גזר עליה עונש לא רק בשל תוכנו הפוגע של הדואר אלא גם בגלל שהוא נשלח בתפוצה גדולה מאוד לעובדים שונים במשרד החינוך, ובהם מפקחים ועובדים בדרג ניהולי. בעשותה זאת עברה חורי הוראה מפורשת לפיה: "עובד מדינה יימנע ממעשים אשר יש בהם עלבון למדינת ישראל, מוסדותיה וסמליה".
זאת ועוד, המייל נשלח ממחשב של משרד החינוך ברשת הדואר האלקטרוני הפנימית הממשלתית, ובכך עברה העובדת על הוראות נוספות. הראשונה אומרת כי "אסור לעובד המדינה לעסוק בשעות עבודתו בכל פעילות אחרת שאינה קשורה לעבודתו ולתפקידיו בשירות המדינה, כגון פעילות פרטית, עסקית, חברתית, ציבורית, פוליטית ומפלגתית, למעט פעילויות שסביר לעשותן בשעת העבודה". הוראה נוספת קובעת: "עובד מדינה לא יעשה שימוש אחר ברכוש המדינה מלבד התכלית והייעוד שנקבעו לו על ידי המדינה".
משרד החינוך מסר לבית הדין כי הוא רואה בחומרה את מעשיה של חורי, שהם בבחינת 'חציית קווים' של עובדת ותיקה. חורי מצידה הודתה מיד במיוחס לה וסיפרה כי המצגת שהפיצה מקורה בבלוג באינטרנט וכי היא מתחרטת על המעשה.
"התנהגותה של חורי אינה עולה בקנה אחד עם מעמדה כעובדת מדינה", טען התובע במשפט. השופטים הסכימו עמו וקבעו: "העברת מסר פוגע כלפי מנהיגי ישראל ומנהיגים אחרים ובנוגע להשוואת המצב ברצועת עזה לשואה, גם אם עסקינן בהעברתו לאחרים, פגע ברף הנימוס וההתבטאות הנאותה של עובד מדינה כלפי זולתו, שהם אותם עובדים שקיבלו את המייל ששוגר מהמחשב של הנאשמת".
השופטים התחשבו בקבלת האחריות של חורי על מעשיה ובהודאתה המהירה בהזדמנות הראשונה. כמו כן התחשבו השופטים בהיותה "למעלה משנות דור בשירות הציבורי שלו תרמה", כדבריהם, והטילו עליה עונש 'נזיפה חמורה', "כמסר נורמטיבי מבית הדין". עוד גזרו השופטים על חורי הפקעת משכורת אחת והורדה בדרגה לפרק זמן של שנה, שבמהלכה תקטן גם משכורתה.