במועצה האזורית הגלבוע החליטו להילחם בתופעת חתולי הרחוב הרבים, הגורמים לנזקים ומפיצים מחלות. במינהל השירות לתושב במועצה ייערך מבצע לעיקור וסירוס חתולי רחוב, כדי למנוע תפוצת כלבת ומחלות אחרות.
ד"ר עופר גולדשטיין, הווטרינר הרשותי של המועצה האזורית הגלבוע, אמר כי "מאחר והחתול נחשב כיום לחיה מוגנת, שאין ללכוד אותה, מתרבים החתולים בקצב מואץ. הם חודרים לבתי מגורים, וגורמים נזקים רבים".
חומרת התופעה מתבטאת גם בהימצאות חתולי הרחוב בגני ילדים. "חתולי הרחוב חודרים לגני ילדים ועושים צרכיהם בארגזי החול שנועדו למשחק עבור ילדים, כאשר דרך הפרשותיהם מעבירים החתולים חיידקי מחלה 'זואונוטית' הידועה כמסוכנת", אמר ד"ר גולדשטיין.
ביוזמת ראש המועצה, דני עטר, הוקמה 'חתוליה', המצויידת בחדרי טיפול וניתוח עבור החתולים, לצורך מתן טיפול רפואי, חיסון מפני מחלת הכלבת, עיקור וסירוס. "ההקפדה על זכות קיומם של החתולים, מבלי לפגוע בהם, מהווה חלק מתפיסת עולמנו ומתרבותנו כחברה נאורה, המכירה בצורך שלא להסב סבל לבעלי חיים", אמר ראש המועצה.
אלא שד"ר גולשטיין, הווטרינר הרשותי, אומר שהתקציב למימון ביצוע העיקור והסירוס בקרב חתולי רחוב נועד ל-800 חתולים בלבד, בעוד מספרם של חתולי הרחוב הוא הרבה יותר גבוה.