דיווח של עמותת 'אור ירוק' מעלה כי בקרב נפגעי תאונות הדרכים בארץ, צעירים בגילאי 20-24 מהווים את מספר הנפגעים הגבוה ביותר, בכל חומרות הפגיעה השונות. כך, מתוך כרבע מליון נפגעי תאונות דרכים בשנים 2003-2008, כ-17 אחוז היו בגילאי 20-24, יותר מכל קבוצת גיל אחרת.
בערי הצפון - טבריה, נצרת, נצרת עילית, קרית שמונה, צפת ומגדל העמק - עולה תמונה דומה. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי צעירים בראשית שנות ה-20 שלהם היו קבוצת הנפגעים הגדולה ביותר מקרב האוכלוסיה, בכל חומרות הפגיעה, מפצוע קל ועד הרוג. נתונים אלו עולים בקנה אחד עם הנתונים הארציים, ומוכיחים כי על אף דלילות האוכלוסייה היחסית והערים הצפופות פחות, אין פער ניכר ברמות הפגיעה של צעירים מאחורי ההגה.
נקודה חשובה לתשומת לב ההורים כמו גם הנהגים הצעירים, היא שמחקרים מוכיחים כי עיקר הבעיה בנהיגת צעירים הינה לאחר תקופת הליווי. בעוד שבחודשיים - שלושה הראשונים, אחרי קבלת רישיון הנהיגה ובתקופת הליווי עם נהג מבוגר, מעורבות הצעירים בתאונות היא נמוכה ביותר, הרי שמיד אחרי תום תקופת הליווי, חלה עליה משמעותית במספר התאונות. רוב הצעירים הנפגעים בתאונות דרכים נפגעים כנהגים, לאחר מכן כנוסעים ורק לאחר מכן כרוכבי אופנוע, כך עולה מדיווח עמותת 'אור ירוק'.
מנכ"ל אור ירוק, שמואל אבואב: "לצערנו, כמו במרבית המדינות בעולם, גם בישראל הנהגים הצעירים מעורבים בתאונות רבות מדי. מציאות זו מחייבת את המדינה להעניק תשומת לב מיוחדת לנהגים הצעירים ולהפעיל כלים מיוחדים, שיפחיתו את מספר התאונות בקרבם, לדוגמא רשיון נהיגה מדורג".