לכפר טייבה שבגלבוע הגיעו בשבוע שעבר בולדוזרים, על מנת להרוס שני בתים שנבנו בניגוד לחוק, על פי צו של משרד הפנים. בהמשך השבוע שבתה המועצה האזורית במשך יומיים במחאה על הריסת הבתים, על אף שנבנו בניגוד לחוק.
עיד סלים, סגן ראש המועצה, טוען כי במידה והיה מדובר בבתים השייכים לתושבים מן המגזר היהודי ההתנהלות הייתה מתונה יותר ולא כוללת הרס בתים. "אנחנו רואים את המקרה באופן חמור ביותר, מכיוון והוועדה המחוזית יודעת היטב שתוך שנה או אפילו חצי שנה הבתים היו מקבלי היתרי בנייה. אני בטוח שיש מניעים גזעניים".
סלים טוען כי הוא מתכוון להגיע עם הנושא לבית המשפט. "השבוע אנחנו מתגבשים, אוספים חומר ופונים לבית המשפט. יהיו פה תביעות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ובנוסף תביעות אישיות מכיוון שנעשה מעשה שלא ייעשה".
תגובת משרד הפנים: "המבנים נבנו בניגוד לחוק. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דחתה בקשה לשינוי ייעוד הקרקע מחקלאי מוכרז למגורים, ולמרות זאת נבנו מבנים על הקרקע. בחודש יוני הוצאו צווי הריסה, ובקשת בעלי הקרקע לביטול הצווים נדחתה. בכוונת מר אברהם דותן, הממונה על היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה, להמשיך לנקוט ביד קשה כלפי תושבים שיפרו את חוק התכנון והבנייה".
תגובת ראש המועצה, דני עטר: "הבתים שנהרסו נבנו על קרקע פרטית במסגרת תכנית המתאר היישובית, המצויה בשלבי אישור מתקדמים, ולא הייתה כל הצדקה להריסתם. ההריסה התבצעה למרות תיאום ביני לבין המחוז על אי הריסת הבתים וקיום התייעצות בנוגע לאופן הטיפול בעבירת הבנייה. לצערי, למרות ההסכם, הוצא צו ההריסה אל הפועל".
הסיפור המלא יתפרסם השבוע ב'ידיעות העמק'.