כחלק מהרה-ארגון שמנהיג ראש העירייה, זוהר עובד, מתכוון להחליף גם את העומד בראש ועדת תכנון ובנייה, מ"מ ראש העירייה אליהו זגדון, זאת למרות שרק לפני ארבעה חודשים אמר עובד כי הוא רואה את זגדון כמי שיכהן כיו"ר הוועדה. ואולם, נראה כי עובד שינה את דעתו ובימים האחרונים הוא פועל להחלפת זגדון בסגנו שמוליק חרמש, כשגם זאת לתקופת זמן מוגבלת בת שישה חודשים.
גרסת העירייה היא כי המהלך הוא חלק מתהליך התייעלות ורענון, אבל חברי מועצה ועובדים ששמעו על כך, מתקשים להסתיר את תמיהתם. לטענתם, מסתתר משהו מאחורי כוונתו של עובד לבצע את השינוי. חלקם טענו כי מדובר בניסיון לטשטש מהלכים לא תקינים שנעשו בחודשים האחרונים. "חובה לבדוק לעומק את הסיבה למהלך", אמר השבוע אחד מחברי המועצה, "חצי שנה זאת תקופה קצרה אז איזה רענון הוא מתכוון לעשות בזמן כזה?".
יש הגורסים כי מהלך זה עלול לפגוע בתפקודה הרציף של ועדת תכנון ובנייה, שמשמשת כוועדה העיקרית והחשובה בעירייה. "שינוי יכול להוביל לתוצאות טובות יותר או להפך, אך יש לאמוד את כל ההיבטים לפני החלטה מכריעה זאת", הוסיף חבר המועצה.
בישיבת מועצת העיר שהתקיימה בשבוע שעבר העלו חברי המועצה טענות קשות בנושא. "רוטציה עושים אחרי שנה וחצי", אמר חבר האופוזיציה אבי גבאי, "למה חרמש ימונה רק לחצי שנה? האם שמוליק חרמש יהיה אחראי על אגף הטכני מלבד יו"ר ועדת תכנון ובנייה? מה שאומר שיהיו שני יו"ר בוועדה אחת?".
חבר מועצת העיר אחר הוסיף: "יש חשד כי מנסים לטאטא מתחת לשטיח את מה שהציבור וחברי מועצת העיר לא יודעים, השימוש בהגדרה רוטציה נשמע שם מכובד יותר לסיפור כיסוי שטרם התגלה".
עובד אמר בתגובה: "ההחלטה בדבר שינוי הרכב יו"ר הוועדה נעשתה על פי שיקול דעת ובהסכמה בין שני הצדדים. תהליך הרוטציה לא נעשה רק עם אליהו זגדון, אלא יחבר בהמשך גם את הסגנית. בשלב מאוחר יותר ראש הרשות יכנס לתהליך כיו"ר הוועדה במידה שיהיה צורך. אני יודע שוועדה זו היא הכי רגישה בעיריית טבריה, לכן יש צורך בשקיפות מלאה.
"אני מאמין וסומך על חרמש ועל שיקול הדעת שלו, והוא מונה לתפקיד למשך חצי שנה ברוטציה התפקיד, אך עדיין לא ברור אם זגדון יחזור לכהן כיו"ר הוועדה בה הוא חבר כרגע. שום דבר לא נעשה מתוך לחץ של גורם כזה או אחר. אני ביקשתי את רשותו של זגדון והוא נענה לבקשה".
חרמש הצטרף לדבריו של עובד: "קיבלתי את השינוי אחרי שזגדון הביע את הסכמתו, אני מתעלם ממה שמדברים איתי ומהשמועות שמתרוצצות. אם אשמע שתהליך זה הוא כיסוי קטן ביותר לכל סיבה שהיא, אדאג שלא אהיה בוועדה וגם זגדון. הכול נעשה בהסכמה והבנה מתוך השינוי שמנהיג עובד".
כאמור, כחלק מהשינויים שהנהיג עובד, זגדון יהיה ממונה על אגף משאבי אנוש. "ביקשתי מזגדון להיות ממונה על אגף זה ברמה האסטרטגית לא ברמה הפרטנית בכל מה שקשור בעובדי העירייה", אמר עובד, "חשוב לציין שזגדון לא יהיה אחראי לכל הטיפולים של כל עובד ועובד, אלא בהנעת תהליך חדש באגף משאבי אנוש מבחינה אסטרטגית". ההצעה לחילופי התפקידים עלתה לאישור המועצה והתקבלה בפה אחד.
זגדון אמר בתגובה כי "ראש העירייה מוביל שינוי, ומתוקף השינוי אמשיך להיות חבר בוועדת תכנון ובנייה, כשחרמש יהיה היו"ר. כממונה על אגף משאבי אנוש, אני מתכוון לקחת אחריות מלאה בנושא ולפעול למען הוועדה. לדעתי המהלך המדובר הוא חיובי כאשר כל אחד מראשי הוועדות יעבוד בשיתוף פעולה ויעזור כדי לסייע ולשפר את שירותי הוועדה לתושבים".
העירייה בתגובה: "במטרה להביא לרענון והתייעלות בפעילות העירייה וכחלק מתהליך השינוי הארגוני הנערך בימים אלה בשורות הדרג המקצועי, מוביל ראש העירייה שינוי גם בוועדות העירייה. כפי שייערך שינוי בתחום התיירות, כך ייערך שינוי גם בתחום תכנון ובנייה, כאשר סגני ראש העירייה, זגדון וחרמש, יכהנו בתפקיד יו"ר הוועדה ברוטציה".