המועצה האזורית עמק המעיינות גיבשה בימים האחרונים תוכנית שבבסיסה יצירת תשתית כלכלית וקהילתית לקליטת אוכלוסיה חדשה, והגדלת מספר התושבים מ-12,500 כיום ל-18,000 בשנים הקרובות.
התוכנית כוללת מספר מרכיבים המשתלבים זה בזה: קליטת אלפי תושבים ביישוביי המועצה, פיתוח התיירות במגמה לייצר מקומות תעסוקה חדשים ולחשוף את מרחב המועצה בפני מבקרים מהחוץ, משיכת השקעות ועידוד יזמיות ופיתוח תשתית התחבורה והתעשייה באזור.
ראש המועצה האזורית עמק המעיינות הנכנס, יורם קרין, אמר שמתוכנית האב שהוצגה ונדונה בפני התושבים ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר, יגזרו פעילויות הפיתוח בשנים הקרובות.
"אנחנו מאמינים שלעמק המעיינות פוטנציאל רב שאינו מנוצל עדיין מבחינת התשתית האנושית, מרחבי הטבע והנוף הייחודיים והמיקום לצד מעבר הגבול המרכזי לממלכת ירדן", אמר קרין, "תפקיד המועצה יהיה להביא למימוש הפוטנציאל ולשכנע בכך את משרדי הממשלה שעזרתם נדרשת כדי להגיע ליעדים".
בין הפרויקטים המרכזיים שמהווים חלק מתוכנית האב של עמק המעיינות הם אכלוס של אזור התעשייה ברמת צבאים במפעלים שיצרו מקומות עבודה חדשים, פיתוח אזור הסחר החופשי שער ירדן המשותף עם ירדן, קליטת תושבים בשכונות ההרחבה בישובים, הרחבת כביש 71 ותכנון וסלילה של מסילת רכבת שיקשרו את הגבול הירדני עם נמל חיפה ומרכז הארץ, פיתוח פארק משותף עם ירדן, הגדלת מספר מקומות הלינה, המסעדות והאטרקציות התיירותיות ושדרוג החקלאות.