לאור לחימת צה"ל ברצועת עזה, פועלת עיריית טבריה בימים אלו להגברת מוכנותה לכל תרחיש אפשרי. בעירייה החלו לרענן את הקשר עם נציגי הבתים והשכונות שמונו כאחראים להחזקת מפתחות המקלטים. כמו כן, נערכים בעירייה להשלמת התיקונים האחרונים שמצרכים המקלטים בעיר.
ראש עיריית טבריה, זוהר עובד, הורה למנהל המחלקה לביטחון, גיא אקון, לבצע סריקה כוללת בכל המקלטים הציבוריים, ששופצו באחרונה והובאו לרמת מוכנות מלאה, וכן לרענן את הקשר ואת נוהלי העבודה מול נציגי הבתים והשכונות שמונו כאחראים להחזקת המפתחות של המקלטים.
בנוסף, המחלקה לביטחון החלה לפני מספר ימים ביצירת קשר עם כל מחזיקי המפתחות של המקלטים הציבוריים והפרטיים, תוך ווידוא כי בעת הצורך הנ"ל ערוכים לפתיחת המקלטים.
כאמור, במסגרת ההיערכות לשעת חירום פועלים עובדי העירייה לוודא את כשירות תחזוקת המקלטים ובהתאם להוראת חוק העזר החזקת מקלטים, מתבקשים בעלי המקלטים הפרטיים והמשותפים למלא את חובתם לגבי החזקת המקלט המצוי בבית המשותף והפרטי.
ראש העירייה, זוהר עובד, אמר כי "כולי תקווה שהמקלטים ישמשו את תושבי העיר לצורכי תרבות וכל פעילות אחרת שתתרום לרווחתם, ולא נאלץ לעשות בהם שימוש התואם את ייעודם המקורי. אמנם לא קבלנו כל התראה מפיקוד העורף או גורם רשמי אחר, אך תמיד עדיף להיות ערוכים ולא להיתפס לשאננות".
על מנת להשלים את מבצע "רענון הקשר" עם מחזיקי המפתחות בהקדם, נדרשים נציגי או ועדי הבתים המשותפים ליצור קשר עם המחלקה לביטחון: 04-6720064, או המחלקה לתרבות הדיור: 04-6791743.