דו"ח משרד הבריאות, המתפרסם אחת לשנה מציג נתונים השוואתיים ובוחן נתונים כמותיים וכספיים של התוכניות השונות. הדו"ח סוקר את הכיסויים המבוקשים ביותר וגובה ההחזרים הניתנים למבוטחים. 'כללית מושלם' הינה תוכנית ביטוח המשלים הגדולה בישראל כאשר מתוך למעלה מ-4.5 מיליון לקוחות כללית, 3.3 מיליון לקוחות חברים ב'כללית מושלם'.
מדד מרכזי לבחינת כדאיותה של תוכנית ביטוח הינו שיעור ההחזר שמקבל הלקוח עבור הסכום שהוא משקיע בתשלום החודשי. מהדו"ח עולה כי על כל שקל שמשקיע הלקוח בתוכנית 'כללית מושלם' הוא מקבל החזר של 89 אג' באמצעות מימוש הכיסויים השונים בעוד ששיעור ההחזר בקופות אחרות נע בין 60 אג' עד 81 אג'. מדד נוסף לבחינת כדאיות התוכנית היא גובה התשלום החודשי - לקוחות 'כללית מושלם' משלמים את הפרמיה החודשית הנמוכה ביותר מבין התוכניות השב"ן.
מרפאת הרמן. צילום: דוברות כלליתמרפאת הרמן. צילום: דוברות כללית
מרפאת הרמן. צילום: דוברות כללית
(מרפאת הרמן. צילום: דוברות כללית)
על כדאיותה של התוכנית מעיד נתון נוסף שמשרד הבריאות מפרסם השנה לראשונה ומצביע כי ההשתתפות העצמית שמשלם לקוח 'כללית מושלם' בעת מימוש הזכאות בכיסויים של בחירת מנתח ותרופות היא הנמוכה ביותר.
לדברי מנכ"ל כללית, פרופ' אהוד דודסון: "אנו שמחים שדו"ח משרד הבריאות קובע, שנה שלישית ברציפות, כי לקוחות כללית נהנים מהביטוח המשלים המשתלם והכדאי ביותר. מדובר בתוכנית המייצרת ערך ללקוחות בזכות מגוון של 80 כיסויים שניתן לממש בכל שלבי במעגל החיים ובחסכון למשפחה בעת מימוש הזכאויות שמציעה התוכנית. הגידול בשיעור המצטרפים לתוכניות מהווה הוכחה לאמון בתוכנית ובכדאיותה".