בקרוב ייפתח קורס 'נאמני בטיחות בעבודה' במכללת נצרת עילית-יזרעאל בפיקוח משרד העבודה והרווחה, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
קורס נאמני בטיחות הוא קורס המכשיר עובדים מקצועיים במפעלים וחברות לשמש כנאמני בטיחות וכחברי ועדת הבטיחות המוקמות במפעלים שבהם מועסקים מעל 25 עובדים. צורך זה בועדות בטיחות אינו מגיע כהמלצה למפעלים, זאת חובה חקוקה שעל מקומות העבודה לאכוף ולבצע אותה.
צילום: שרון צורצילום: שרון צור
צילום: שרון צור
(צילום: שרון צור)
יצוין עוד כי נאמני הבטיחות הינם הזרוע הביצועית של ועדת הבטיחות וממונה הבטיחות. עליהם להדריך את העובדים בכל נושאי הבטיחות, לייעץ ולשפר בתחום הבטיחות והגהות. זהו תפקיד בעל אחריות רבה, תפקיד אשר עשוי לחסוך מקרי פציעה , מוות ונזקים כלכליים.
בין מטרות הקורס הקניית ידע בסיסי בנושאי בטיחות, על מנת שהעובד יוכל לעמוד בתנאי הבטיחות והגהות במפעל על מנת לפעול לשיפורם, להכשיר את המשתתף כנאמן בטיחות שיוכל להפיץ ידע בסיסי בתחום הבטיחות וגהות בין חבריו לעבודה.
הקורס מיועד לסגל מקצועי ולעובדים במפעל המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום הבטיחות ולתת להם כלים לשמש כמוקד ידע, הן בסיועם לממונה הבטיחות והן כחברי ועדת הבטיחות. היקף הקורס: 3 מפגשים, 8 שעות כל מפגש, סה''כ 24 שעות.
בקורס יילמדו נושאים מגוונים בין היתר פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו ומנהל הבטיחות, עבודה בגובה, משטחי עבודה, סיכוני חשמל וכלים מסלסלים וסוגי מיגון מכונות.